Fönster 1086 Screen

Integrerad och vindtålig solskyddsgardin

Sapa tillsammans med Hunter Douglas erbjuder en integrerad screenlösning som ger ett smäckert och fint intryck. En lösning där screenrullen monteras dold i karmöverstycket. Sapa 1086 Screen är baserat på vårt 86-system, en stabil konstruktion med 86 mm djupa profiler. Det är grundisolerade med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister och klarar högsta klasser på luft- och regntäthet samt lågt U-värde. För optimal energiprestanda kan den kompletteras med unika isolerstavar. Sapa 1086 Screen har fals för glas 20-56 (64) mm.

Fönster 1086 Screen

 • Specialframtagen karmöverstycke för inmontering av dukrulle för solskydd. 
 • Styrning av duken med hjälp av vertikala sidoskenor med dragkedjefunktion ger formstabilitet, mycket bra vindmotstånd och ingen ljusglipa.
 • Utföranden: Screenlösningen kan göras som fast fönster, inåtgående singelfönster eller mötesfönster.
 • Beslag: Sido-, under-, över- eller undersidohängt.
 • Gångjärn: Dolt eller synligt.
 • Solduks färgval:
 • För information om solskyddets utförande hänvisas till Hunter Douglas. Kontaktinfo: post@hunterdouglas.no

Elevationer och detaljer

A1086-1048 123
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna
A1086-1049 717274
Spara denna elevation som: dwg / dxf
Klicka på en siffra för att se detaljerna

Ritningstexter

Texterna är avsedda att hjälpa föreskrivaren att specificera vilka/vilket system, beslag, glas, ytbehandlingar och funktionskrav som erfordras. Detta ligger sedan till underlag för den licensierade tillverkaren vid framställning av den färdiga produkten.

Ladda ner texten som .dwg
Ladda ner texten som .pdf

Miljöcertifikat

Våra lösningar är certifierade genom en mängd kvalitets- och miljöcertifikat som t.ex.

 • Byggvarudeklaration
 • Byggvarubedömningen
 • SundaHus
 • P-Märkning
 • Typgodkännandebevis, med flera

Läs mer här -->

Beslagsfunktioner

Undersidohängt inåtgående

 
Stängt Vädring, underhängt Öppet sidohängt  

 

 

Fönsterbeslag Notter AL 18 alt. dolda gångjärn Notter AL18 VDL 
Handtag x6661259
Handtag x6661261
Handtag Sapa S16439
Handtag Sapa S16439 med barnspärr S16441
Handtag Sapa S16438

Underhängt inåtgående

Stängt Öppet, underhängt

 

Fönsterbeslag Notter AL 18 alt. dolda gångjärn Notter AL18 VDL 
Handtag x6661259
Handtag x6661261
Handtag Sapa S16439
Handtag Sapa S16439 med barnspärr S16441
Handtag Sapa S16438
Sidohängt inåtgående

Stängt Öppet sidohängt

 

Fönsterbeslag Notter AL 18 alt. dolda gångjärn Notter AL18 VDL 
Handtag x6661259
Handtag x6661261
Handtag Sapa S16439
Handtag Sapa S16439 med barnspärr S16441
Handtag Sapa S16438

 

Överhängt inåtgående

   
Stängt Öppet, överhängt    

 

Fönsterbeslag Notter AL 18
Handtag x6661259
Handtag x6661261
Handtag Sapa S16439
Handtag Sapa S16439 med barnspärr S16441
Handtag Sapa S16438Handtag

Aluminiumhandtag
Art.nr: Sapa 16439


Aluminiumhandtag med barnspärr
Art.nr: Sapa 16439 Barnspärr Sapa 16441

Aluminiumhandtag låsbart
Art.nr: Sapa 16438


Aluminiumhandtag
Art.nr: Sapa 16126


Aluminiumhandtag låsbart
Art.nr: Sapa 16131

Fönstrets placering i vägg

En förutsättning för att fönsterkonstruktionen skall klara kraven på god energihushållning och komfort är att fönstret placeras i väggens varma del. Detta innebär en placering så långt in i väggen som möjligt, vilket ger många fördelar.

Det ger goda förutsättningar för bra infästning och en väl fungerande fog. Risken för kondens minskar genom en högre yttemperatur. Fogen mellan karmprofil och vägg skall utföras som tvåstegstätning. Detta innebär en yttre regnkappa med bakomvarande luftkanal, drevning med mineralull och en invändig fog som diffusionstätning.

Anslutningar, se Elevationer och detaljer i menyn till vänster

Fönsterdimensioner

Fasta fönster max bxh = 3000 x 3000 mm

Karmyttermått för sidohängt och undersidohängt fönster (.pdf)
Karmyttermått för underhängt och överhängt fönster (.pdf) 


För mer information kontakta Arkitektsupport.

Glas

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Funktionsmått

Glas eller fyllningar med tjocklek: 1086 och 1086 SX 20-56 (64) mm, 1086 PX 35-55 mm.Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Infästningsprinciper

Infästning av fönster ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på fönstrets storlek.

Exempel:

   
Karminfästning
med vridankarjärn
  Karminfästning
med justerbar karmhylsa
  Karminfästning
med bult och svetsplatta

Prestanda

 • Lufttäthet: Klass 4 enl. EN 12207.
 • Regntäthet: Klass 9A enl. EN 12208.
 • Vindlast: Klass C3 enligt EN 12210.
 • Glastjocklek: 20–64 mm
 • Maximal bågvikt: 200 kg
 • Ljudisolering (pdf)
 • Termisk prestanda:
  • 1086 Screen, standardutförande: Uw = 1,1 W/m²K vid storlek B 1230 x H 1480 mm med glas Ug = 0,5 W/m²K. 
  • 1086 SX Screen, extraisolerat: Uw = 0,90 W/m²K vid storlek B 1230 x H 1480 mm med glas Ug 0,5 W/m²K. 

Product overview

Sapa tillsammans med Hunter Douglas erbjuder en integrerad screenlösning som ger ett smäckert och fint intryck. En lösning där screenrullen monteras dold i karmöverstycket. Sapa 1086 Screen är baserat på vårt 86-system, en stabil konstruktion med 86 mm djupa profiler. Det är grundisolerade med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister och klarar högsta klasser på luft- och regntäthet samt lågt U-värde. För optimal energiprestanda kan den kompletteras med unika isolerstavar. Sapa 1086 Screen har fals för glas 20-56 (64) mm.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk