40 mm

Om Lämsystem 40 mm

Avsett för sidolämmar samt spridarluckor till grustransporter. Lämprofilerna sammanfogas med snäppfunktion, kantskoningen popnitas fast från in och utsidan. Levereras som kundanpassad färdigläm. Eller som profiler i långlängd. I lämsystem 203-40 ingår profiler som passar olika kantlinor, stolpar, lås och gångjärn.

Lämprofilerna finns i höjder om 100, 150 och 200 mm som kombineras till önskad höjd.

Samtliga profiler som lagerförs är anodiserade. Anodiseringen ger en snygg slitstark yta som är lätt att rengöra.

Grustransport

Konfiguration enligt ovan

Sidolämmar Bakläm:
Överprofil: F46100 Överprofil: F46100
Underprofil: F46300 Underprofil: F46310
Kantskoning: F45410 Kantskoning: F45410
Exempel 1

Överprofil: F46100
Underprofil: F46310
Kantskoning: F45410

Exempel 2

Överprofil: F46100
Underprofil: F46300
Kantskoning: F45410
Gångjärn: F50140

Exempel 3

Överprofil: F46105
Underprofil: F46310
Kantskoning: F45401

Exempel 4

Överprofil: F46105
Underprofil: F46310
Kantskoning: F46401

Exempel 5

Överprofil: F46102
Underprofil: F46305
Kantskoning: F45403
Gångjärn: F50005KH/LH
Pendeltapp: F19270

Profiler

Lämprofilerna finns i höjder om 50, 100, 150 och 200 mm som kombineras till önskad höjd. Vissa underprofiler och kantskoningar är försedda med spår för gummilister som  används när tätning eller ljuddämpning erfordras. 

Samtliga profiler som lagerförs är anodiserade. Anodiseringen ger en snygg slitstark yta som är lätt att rengöra. 

Överprofiler

Art.nr: F46100
Art.nr: F46102
Art.nr: F46105

Mellanprofiler

Art.nr: F46200
Art.nr: F46210

Underprofiler

Art.nr: F46300
Art.nr: F46305
Art.nr: F46310

Kantskoning

Art.nr: F45401
Art.nr: F45403
Art.nr: F45405
Art.nr: F45407
Art.nr: F45410

Tillbehör

Gångjärn

Art.nr: F50005KV/KH
Art.nr: F50005LV/LH
Art.nr: F50120
Art.nr: F50121
Art.nr: F50140
Art.nr: F50150

Pendeltapp/Justerhylsa

Art.nr: F19250
Art.nr: F19260
Art.nr: F19270
Art.nr: F39743

Gummilist/Täcklist

Art.nr: F70035
Art.nr: F70082 (XGREY)
Art.nr: F70082 /(XBLACK)

Täcklock

Art.nr: F02460
Art.nr: F02461
Art.nr: F02462

Inhängt toppbeslag

Art.nr: F61100

Skötsel och underhåll

Rengöring
För att bibehålla det attraktiva utseendet på produkten skall rengöring ske regelbundet. Rena produkter ger ett attraktivare utseende, bättre beständighet och funktion. Använd inte alkalier! Aluminiumprofiler är känsliga för alkalier och bör därför absolut inte utsättas för påverkan av sådana. Använd inte tvättmedel med sliptillsatser eller skrubbning med t ex scotchbrite! Risken är då stor för mekanisk påverkan. Rengöring sker alltså bäst med vanligt vatten och en svamp. Neutralt tvättmedel kan dock användas.

Underhåll
Regelbunden kontroll och justering av produkten bör göras för god funktion och lång livslängd. Rörliga delar skall hållas lätt insmorda så att de inte kärvar. Skruvar till beslag mm skall kontrolleras så att de är åtdragna och beslagen sitter i rätt position.

Lagring och hantering

För att behålla den höga finish som profilerna har vid leverans bör man tänka på följande vid lagring och hantering:

Torrt. Korrosion uppstår aldrig utan vatten.
Täckt. Bevara täckningen så länge som möjligt, den hindrar både vatten och smuts.
Tilluft. Ventilera, om det går. Tilluft hjälper att hålla torrt och snyggt.

Spaltkorrosion kan uppstå på obehandlade profiler då regn eller kondens samlas på aluminiumytor som ligger mot varandra, som t ex vid lagring och transport.
Den ger då upphov till fläckar – s k vattenfläckar – med avvikande ytstruktur.
Fläckarna är mycket svåra att ta bort, de påverkar dock inte hållfastheten.

Aluminiumprofiler bör skyddas mot stänk från svetsning och slipning,
det kan ge upphov till små fläckar som är svåra att ta bort.

Referensbilder

Product overview

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk