30 mm

Om Lämsystem 30 mm

Avsett för sidolämmar, spridarluckor, bakdörrar samt framstammar till grustransporter. Lämprofilerna sammanfogas med vikfunktion, kantskoningen svetsas fast från insidan eller popnitas fast från in och utsidan. Levereras som kundanpassad färdigläm, komplett med tillbehör. Eller som profiler i långlängd. I lämsystem 202-30 ingår profiler som passar olika kantlinor, stolpar, lås och gångjärn.

Lämprofilerna finns i höjder om 100, 150 och 200 mm som kombineras till önskad höjd. Vissa underprofiler och kantskoningar är försedda med spår för gummilister som används när tätning eller ljuddämpning erfordras.

Samtliga profiler som lagerförs är anodiserade. Anodiseringen ger en snygg slitstark yta som är lätt att rengöra.

Grustransport

Konfiguration enligt ovan

Sidoläm: Bakläm:
Överprofil: F39742 Överprofil: F27040
Underprofil: F36087 Underprofil: F36086
Kantskoning: F36078 Kantskoning:  F36070
Gångjärn: F50045 Toppbeslag: F61100
Pendeltapp: F19270/F39743  Förstärkningsprofil: F61150
Exempel 1 bakläm

Överprofil: F27040
Underprofil: F36086
Kantskoning: F36070
Toppbeslag: F61100

Exempel 2 bakläm

Överprofil: F27040
Underprofil: F36086
Kantskoning: F36069
Toppbeslag: F61100

Exempel 3 sidoläm

Överprofil: F36064
Underprofil: F36087
Kantskoning: F36076
Gångjärn: F50045
Lämlås: F50500/F50510/F50200

Exempel 4 sidoläm

Överprofil: F36064
Underprofil: F36067
Kantskoning: F36076
Gångjärn: F50121
Lämlås: F50200

Exempel 5 sidoläm

Överprofil: F39742
Underprofil: F36087
Kantskoning: F36078
Gångjärn: F50045
Pendeltapp: F19270/F39743

Profiler

Lämprofilerna finns i höjder om 50, 100, 150 och 200 mm som kombineras till önskad höjd. Vissa underprofiler och kantskoningar är försedda med spår för gummilister som  används när tätning eller ljuddämpning erfordras. 

Samtliga profiler som lagerförs är anodiserade. Anodiseringen ger en snygg slitstark yta som är lätt att rengöra. 

Överprofiler

Art.nr: F27040
Art.nr: F36064
Art.nr: F39742

Mellanprofiler

Art.nr: F27042
Art.nr: F36091
Art.nr: F36065

Underprofiler

Art.nr: F36067
Art.nr: F36087
Art.nr: F36086

Kantskoning

Art.nr: F36069
Art.nr: F36070
Art.nr: F36076
Art.nr: F36078
Art.nr: F36079

Tillbehör

Gångjärn

Art.nr: F50040KV/KH
Art.nr: F50040LV/LH
Art.nr: F50045
Art.nr: F50025K
Art.nr: F50025L
Art.nr: F50120
Art.nr: F50121
Art.nr: F50140
Art.nr: F50150
Art.nr: F61150

Lås

Art.nr: F50500
Art.nr: F50510

Pendeltapp/Justerhylsa

Art.nr: F19250
Art.nr: F19260
Art.nr: F19270
Art.nr: F39743

Gummilist/Täcklist

Art.nr: F70065
F70091
Art.nr: F70082 (XGREY)
Art.nr: F70082 (XBLACK)
Ark.nr: F70062

Ändplugg/Ändlock

Art.nr: F02507
Art.nr: F81304
Art.nr: F81305

Inhängt toppbeslag

Art.nr: F61100
Art.nr: F61110

Skötsel och underhåll

Rengöring
För att bibehålla det attraktiva utseendet på produkten skall rengöring ske regelbundet. Rena produkter ger ett attraktivare utseende, bättre beständighet och funktion. Använd inte alkalier! Aluminiumprofiler är känsliga för alkalier och bör därför absolut inte utsättas för påverkan av sådana. Använd inte tvättmedel med sliptillsatser eller skrubbning med t ex scotchbrite! Risken är då stor för mekanisk påverkan. Rengöring sker alltså bäst med vanligt vatten och en svamp. Neutralt tvättmedel kan dock användas.

Underhåll
Regelbunden kontroll och justering av produkten bör göras för god funktion och lång livslängd. Rörliga delar skall hållas lätt insmorda så att de inte kärvar. Skruvar till beslag mm skall kontrolleras så att de är åtdragna och beslagen sitter i rätt position.

Lagring och hantering

För att behålla den höga finish som profilerna har vid leverans bör man tänka på följande vid lagring och hantering:

Torrt. Korrosion uppstår aldrig utan vatten.
Täckt. Bevara täckningen så länge som möjligt, den hindrar både vatten och smuts.
Tilluft. Ventilera, om det går. Tilluft hjälper att hålla torrt och snyggt.

Spaltkorrosion kan uppstå på obehandlade profiler då regn eller kondens samlas på aluminiumytor som ligger mot varandra, som t ex vid lagring och transport.
Den ger då upphov till fläckar – s k vattenfläckar – med avvikande ytstruktur.
Fläckarna är mycket svåra att ta bort, de påverkar dock inte hållfastheten.

Aluminiumprofiler bör skyddas mot stänk från svetsning och slipning,
det kan ge upphov till små fläckar som är svåra att ta bort.

Referensbilder

Product overview

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk