Standardprofiler

Sapa lagerhåller standardprofiler i utföranden: L, T, U, I , Z samt rör.
Ladda ner lagerlista (pdf).

Disponibla verktyg

Sapa har ett stort antal verktyg disponibla för andra dimensioner än standardsoritmentet.
Ladda ner information (pdf).