Välj rätt!

Se till helheten. Vilka funktioner är absolut viktigast för dig?  Ljus och öppenhet tillför ofta värden till hela huset. Användarvänliga funktioner är viktiga för en praktisk vardag.

1  - Funktion
Tänk på att prioritera rummets funktion. Rätt skjutdörr med rätt beslag beror på hur du vill använda rummet.

2 - Öppningen
Hur stort vill du kunna öppna? Stora partier innebär också tunga glas. Fasta fönsterpartier i kombination med skjutdörrar ger en visuell öppenhet.

3 - Läget
Väder och vind påverkar ditt val. Kustnära områden behöver starka material och lösningar. Täthet, låga U-värden och minimerat underhåll sparar både energi och tid.

4 - Komfort och prestanda
Formstabila konstruktioner med bra tätning ger förutsättningar för ett bra ljudklimat och god energihushållning. Val av handtag och beslag är viktiga för enkel användning och säkerhet.

5 - Glas
Våra tillverkare hjälper dig att välja glas. Beroende på komfort och energikrav finns flera alternativ. Det finns flera olika glas för funktioner som t.ex. personsäkerhet, inbrottsskydd, brandskydd, ljudreduktion, smutsavvisning, solskydd och energibesparing. Det går även att screentrycka på glas i olika mönster eller använda färgat glas. Beakta gällande normer och krav.

6 - Ytbehandling
Byggsystem i aluminium ger minimerat underhåll. Välj bland anodiserade eller lackade ytor. Du kan välja olika kulör på in- och utsida.  Läs mer om detta under Ytbehandling och färg.