Skjutfönsterdörr 1086

Skjutfönsterdörren ingår i vårt klassiska fönstersystem 1086 med bra isolering samt hög luft- och vattentäthet. Den effektiva tätningen ökar även i hög grad dörrens akustiska prestanda.

Täthet för utsatta lägen
Helsvetsade mittätningar runt om ger hög luft- och vattentäthet. En högre tröskel ger bättre skydd mot läckage i utsatta lägen. Skjutfönsterdörren finns i två isoleringsutföranden, 1086 isolerad och 1086 SX högisolerad.

Öppningsalternativ
Skjutfönsterdörren öppnas helt åt sidan, gående på räls på insidan, parallellt med den fasta delen. I stängt läge ligger dörrbladet i samma liv som det fasta fönsterpartiet. Dörren kan fällas inåt, underhängt i vädringsläge. Hanteringen är lätt tack vare att dörren löper med dubbla boogiehjul på en aluminiumräls. Skjutfönsterdörren ger stora öppningsbara ytor.

Lås och beslag
Skjutdörren är försedd med spanjolettlåsning. Låspunkter anpassas efter bredd och höjd. Kan förses med låscylinder för låsning från insidan alternativt både in- och utsidan. Beslagen monteras dolda och ger dörren en renare design.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk