Prestanda och glas

Prestanda

Klicka på bilden för förstoring.

Tabellbeskrivning och kortfattat om klassificering
U-värdet förändras beroende på valet av glas och storleken på produkten.
Lågt U-värde = bättre isolering, släpper ut mindre energi.
* Våra beräkningar baseras på isolerrutor med energisparglas: tvåglas Ug = 1,0 W/m2och treglas Ug = 0,60 W/m2K, vid maxmått på hela produkten om inget annat anges. 1086 PX är beräknad på treglas Ug = 0,50 W/m2K . Vikfönsterdörr 1086 är beräknad i 3-bladigt utförande, Fönster 1086 SX och 1086 PX vid standardiserat mått 1230 x 1480 mm och Fasad 4150 SX vid mått 5,0 x 5,0 m. I våra fönstersystem ingår även fönsterdörrar. Inbrottskyddande konstruktioner har glas, lås och beslagning för respektive klass. Det är viktigt att tidigt bestämma vilken prestanda du behöver.

Val av Glas

Beroende på komfort och energikrav finns flera alternativ, de profiler som rymmer 3-glas isolerrutor ger förstås mest frihet i glaslösningen. Det finns flera olika glas för funktioner som t.ex. personsäkerhet, inbrottsskydd, brandskydd, ljudreduktion, smutsavvisning, solskydd och energibesparing. Det går även att screentrycka på glas i olika mönster eller använda färgat glas.

Viktigt att tänka på
Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk