Fönster 1086 SX/1086 PX

Våra fönster kombinerar aluminiumets alla fördelar med utmärkt värmeisolering. Stabila och precisa med tillförlitliga funktioner och minimalt underhåll ger dig produkter som håller år efter år.

Fönster 1086 grundar sig på ett modernt system för dörrar och fönster och finns i utförande SX eller PX med mycket god till utmärkt termisk isolering. Det klarar också högsta klasser på luft- och regntäthet och har hög ljudreduktion. Med inbrottshämmande beslagning och glas uppfyller det inbrottskyddsklass RC 2 för fönster i dimensioner upp till 1250x1800 mm.

Fönster 1086 SX finns som fast eller inåtgående och kan även fås med dolda gångjärn. Mycket lågt U-värde för bästa komfort och låg energikostnad, ner till 0,87 W/m²K .

Fönster 1086 PX når Passivhusnivå och lämpar sig därmed för byggnader med extremt höga krav på energieffektivitet. Passivhus är ett energieffektivt hus som till stor del värms upp av solinstrålning, belysning och kroppsvärme. Det inåtgående fönstret har en karmhöjd på endast 94,5 mm, vilket är extremt lite för fönster till passivhus och därmed tillåter optimerad glasyta och genomsikt. Finns som sido-, under-, över- och undersidohängda fönster. 

Med glas med mycket låg värmegenomgångskoefficient på Ug=0,50 W/m²K når fönster 1086 PX i mått 1430x1280 mm:
Uw=0,80 W/m²K i öppningsbart utförande 
Uw=0,72 W/m²K i fast utförande

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk