Dimensionering av vangstycken

Inehåll

Med stöd av diagrammet kan lämpligt vangstycke väljas. Vid beräkningen av diagrammet har förutsatts att trapporna inte är alltför branta. Diagrammet gäller för upp till 45 graders lutning.

Product overview

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk