Självbärande luckenhet SFSL

Den självbärande luckenheten är ett komplement till den övriga golvytan uppbyggd av Sapa golvprofiler, då man på ett enkelt sätt vill tillföra en inspektionslucka och läggs ut i princip som en vanlig golvprofil. Inga extra avväxlingar behöver tillföras i stålbjälklaget då luckan har sitt upplag inbyggt i själva luckenheten.

Luckan kan i de flesta fall förses med lås i någon form om krav på detta finnes och luckans öppning kan erhållas med ett löstagbart skyddsgaller. Luckenheten förses vanligen med två diagonalt placerade lyftanordningar för att underlätta montering och demontering.


Standardstorlekar