Färgprogram

Nedan visas de färger som finns tillgängliga vid anodisering. Färgerna överrensstämmer inte helt med verkligheten varför det är viktigt att begära provbitar på de färger som är aktuella för projektet. Ring 0383- 94 200


Naturanodisering Na- 20 my


Champagne Hx-10


Ljus Amber Hx-20


Amber Hx-30


Mörk Amber Hx-40


Svart Hx-50


Guld GD-30-U