Trappor

Komplett system av trapprofiler av aluminium avsett att användas vid krav på låg vikt, ökad halksäkerhet, goda belastningsegenskaper och korrosionsbeständighet. Trappor och vilplan kan kombineras med Sapa Industriräcke av aluminium. 

Sapa Golvsystem står gärna till förfogande med leverans av färdigmonterade trappor och vilplan med eller utan räcken.

Samtliga trappstegsprofiler kan erhållas hålade och  tvärräfflade utom SFT 110/26 som enbart är längsräfflad. Som trappsteg kan även golvprofilen SFG 250/40 och SFG 250/60 användas.