Monteringsfästen

Monteringsfäste 21
Sidomontage mot betong

   

Monteringsfäste 21 B
Sidomontage, demonterbart räcke
OBS! Kräver fräst ståndare, utförande B

   

Monteringsfäste 24
Obehandlad

   

Monteringsfäste 27
Sidomontage mot stål/aluminium

   

Konsol 35

   

Justerkil 38
Obehandlad

   

Handledarfäste 45