Gånggrind

Självstängande gånggrind
ink. gångjärn, B=850 mm
880 mm invändigt ståndare
(Max 1000 mm inv.)