Lock

Sapa Golvsystems lock används för att täcka öppningar som inte öppnas frekvent eller blir för tungt för att öppna med handkraft. Locken kan tillverkas för att tåla tung trafik eller stora öppningar vid till exempel maskinlyft genom bjälklag. Vid öppnandet används med fördel lyfthjälpmedel som travers, telfer eller kran.

Alla lock tillverkas mot beställning där kundens krav står i centrum när det gäller storleken och utseendet. Alla lock levereras med infällda lyftöglor som standard. Locken kan utrustas med ljudisolering vid behov.

Product overview

Sapa Golvsystems lock används för att täcka öppningar som inte öppnas frekvent eller blir för tungt för att öppna med handkraft. Locken kan tillverkas för att tåla tung trafik eller stora öppningar vid till exempel maskinlyft genom bjälklag. Vid öppnandet används med fördel lyfthjälpmedel som travers, telfer eller kran.

Alla lock tillverkas mot beställning där kundens krav står i centrum när det gäller storleken och utseendet. Alla lock levereras med infällda lyftöglor som standard. Locken kan utrustas med ljudisolering vid behov.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Välj språk