Golv för högre täthetskrav

Tätande Golvprofil är speciellt lämplig att använda vid övertäckning av bassänger, kanaler eller liknande på reningsverken där aerosolskapande teknik används. Den Tätande Golvprofilen förhindrar tillsammans med en undertrycksskapande processventilation att aerosoler innehållande bakterier och andra mikroorganismer från att spridas i lokalen. Samtidigt underlättas möjligheterna att återvinna och omvandla gaserna till exempelvis värme för uppvärmning. Då systemets läckage är känt underlättar detta dimensioneringen av processventilationen så att önskat undertryck erhålls på övertäckningens undersida. Enkel ändtätning - ingen svetsning.

Täthetstest

Sapa Tätande golvprofiler är testade vid SP i Borås vad gäller lufttäthet. Testerna har utförts i en testrigg som vanligen används för täthetsprover på fönster och dörrar. Systemet uppvisar förhållandevis låga luftläckage. Önskas ett ännu tätare golv kan spalten mellan ändlock och upplagskant tätas. Luftläckaget minskas då ytterligare ca 70 %.

Se tabeller nedan: