Brofarbana

Sapa Brofarbanor är uppbyggda av strängpressade aluminiumprofiler som monteras direkt mot huvudbalkar eller sekundärbalkar.

Brofarbanesystemen, godkända enligt TK Bro VV 2009:27, är lämpliga för nybyggnader, ombyggnader och reparationer. System 50 är avsett för överbyggnad med balkavstånd upp till 850 mm, t.ex. vid  utbyte av träfarbana. System 100 kan användas vid balkavstånd upp till 2600 mm, t.ex. vid ersättning av eller i stället för betongbana.

Sapa Brofarbanesystem har en mycket låg egenvikt, 42 kg/m2 för System 50 och 60 kg/m2 för System 100. Systemen är snabbmonterade vilket ger korta byggtider och korta avstängningstider.

Tre olika metoder kan tillämpas vid utnyttjande av Sapa Brofarbanesystem:

  • Platsmontage
  • Prefabricerade sektioner
  • Prefabricerad bro

Kontakta oss gärna för info och handbok eller titta på våra referenser (pdf)