Bygga med stora glaspartier

Avsnitt 1

Lyssna på vår podcast här
Välj rätt fönster och rätt glas

Valet av fönster och glaspartier för både nya och gamla hus representerar stora och delvis svåra val. Dagens marknad kännetecknas av stora valmöjligheter och det handlar både om vilka material fönstren är gjorda av och vilka egenskaper du vill att själva glaset ska ha.

Din utgångspunkt när du väljer nya fönster bör vanligtvis vara:

- Du måste välja rätt fönster för rätt hus

- Du måste välja rätt glas för rätt miljö för ditt hus

Den första punkten handlar mest om design och utseende - och handlar om att välja fönster som passar den byggnad de ska installeras i. I traditionella, klassiska hus passar det oftast bäst med sidohängda fönster, medan stora glasade partier där man kan öppna upp ett helt hörn utåt, kanske är det bästa valet i en exklusiv villa.

Om du letar efter fönster som ger dig stor valfrihet vad gäller form, bör du överväga aluminium. Det är ett material som är lätt att forma, och idag kan du få nästan vilken form som helst på både fönster och profiler av aluminium. Aluminiumfönster kan också målas eller anodiseras i ett antal olika kulörer - vilket kan vara speciellt tilltalande för de som vill sätta sin egen prägel på sitt hem.

Andra fördelar med aluminium är att:
- Det både är ett lätt och starkt material och möjliggör därmed stora glassektioner utan behov av extra stöd i konstruktionen - Är korrosionsbeständigt, hållbart och kräver minimalt med underhåll
Andra fördelar med aluminium är att:
- Det både är ett lätt och starkt material och möjliggör därmed stora glassektioner utan behov av extra stöd i konstruktionen - Är korrosionsbeständigt, hållbart och kräver minimalt med underhåll
En värld av olika glasval väntar på dig

En värld av olika glasval väntar på dig
När det gäller att välja glas finns det otroligt många alternativ på dagens marknad, och få människor är förmodligen medvetna om alla val som faktiskt finns. Innan du köper nya fönster, vikdörrar eller skjutdörrar är det helt avgörande att du bekantar dig med alla alternativ du har. När produkterna installeras i huset är det för sent att ångra sig.

En aspekt handlar om valet mellan 2- och 3- glas, och här rekommenderar vi alltid att gå för 3-glas. Det ger betydligt bättre isolering, men kostar inte mycket mer än 2-glas. I vilket fall som helst tjänar du de ökade inköpskostnaderna över tid till följd av lägre uppvärmningskostnader. Med 3-glas får du ett U-värde så lågt som runt 0,7, medan ett 2-glas vanligtvis är 1,2. Om du väljer 3-glas undviker du också utmaningar med kalla drag som ger en känsla av kyla längs golvet - det är med andra ord ett stort plus med 3-glas för god komfort.

Du bör dock vara medveten om att 3-glas kan imma igen på utsidan under vissa omständigheter. Såkallad kondens. Det är egentligen bara ett tecken på att du har välisolerade fönster, men det kan vara irriterande eftersom det förstör utsikten. Glas med antidimbeläggning löser dock i de flesta fall dessa utmaningar, men det är värt att veta att beläggningen är relativt känslig. Utvändig tvätt ska göras med en mjuk trasa och det är smart att maskera fönstren när du tvättar fasaden med rengöringsmedel som hushåll eller tvätt.

Andra viktiga saker att veta när det gäller glas är att:

• Solskyddsglas hindrar solvärmen från att komma in i huset och påverkar inomhustemperatur och komfort när solen skiner genom fönstren. I många fall kan solvärmeabsorberande glas minska eller eliminera behovet av traditionellt solskydd som persienner och markiser. Fönster med dimmande glas är särskilt användbara på sydvästfasader.

• Självrengörande glas hjälper glaset att tvätta sig när regn och sol slår mot det och minskar tiden som måste spenderas på fönstertvätt. De är också lättare att tvätta vid behov och är användbart på fönster som är svåra att nå eller på stora glasytor.
• Säkerhetsglas hjälper till att förhindra risken för skador vid kollision mellan människor och glas, är svårare att bryta igenom och hjälper till att minska risken för termisk brott som kan uppstå när stora temperaturskillnader uppstår på glasytan .. Speciellt laminerat glas är en bra säkerhet mot inbrott.
• Ljudabsorberande glas håller irriterande buller ute och är särskilt viktigt att tänka på om du bor nära en trafikerad väg eller i ett centrum. De rätta fönstren kan faktiskt dämpa så mycket buller att de kan eliminera behovet av bullerskydd längs trafikerade vägar. Ljudglasögon finns i flera prisklasser, och det behöver inte nödvändigtvis vara mycket dyrt att investera i bra ljuddämpning.

Tänk på miljön

Miljö kanske inte är det första som kommer upp när man planerar byggandet av ett nytt hus eller renovera ett äldre hus. Ändå råder det ingen tvekan om att miljöhänsyn och rätt miljöval blir allt viktigare. Bland dagens konsumenter blir fler och fler människor mer miljömedvetna, tänker mer långsiktigt och är intresserade av att välja produkter som håller länge.

I takt med en ökad miljömedvetenhet har cirkulär ekonomi också blivit ett viktigt begrepp. Cirkulär ekonomi handlar om att undvika avfall och öka resursutnyttjandet, och både återanvändning och återvinning av byggmaterial är relevanta åtgärder i detta sammanhang. Om vi ser det lite stort är det faktiskt så att 40% av koldioxidutsläppen kommer ifrån byggsektorn. Med andra finns det mycket att vinna på att tänka på cirkulär ekonomi.

Det är värt att veta att aluminium kan smältas om och användas pånytt - utan att materialegenskaperna och kvaliteten försämras. Faktum är att över 70% av allt aluminium som någonsin producerats fortfarande används. Du bör också veta att SAPAs vik- och skjutdörrar är gjorda av återvunnet CIRCAL-aluminium från tidigare byggprodukter och är den typ av aluminium i världen som har lägst koldioxidavtryck. I REDUXA-produktserien producerar vi också produkter via förnybara energikällor som vattenkraft, vind- och solenergi. Slutresultatet är produkter med ett koldioxidavtryck per kilo aluminium som är mindre än en fjärdedel av det globala genomsnittet.

Inomhusmiljön

När vi pratar om miljön är det också viktigt att tänka på inomhusmiljön. Här tänker vi först och främst på att planera så att fönstren hamnar där vi vill ha dem. Hur vill du att ljuset ska nå olika rum? Finns det några platser du vill ha mindre dagsljus på än andra? Och var ska du placera de stora fönstren som ger dig mycket ljus och påfyllning av naturlig energi? Den här typen av frågor är bra att ställa sig redan från start. Lite för ofta betraktas fönstren som en yttre fråga och placering av både fönster och dörrar görs ofta utifrån hur vi vill att fasaden ska se ut utifrån. Det är naturligtvis viktigt, men då finns det också en risk att förlora möjligheten att tänka funktionellt inifrån. Därför är vår uppmuntran att du tänker mer på vilken roll du vill att fönstren ska ha inifrån. Då kan du planera så att solens strålar inte slår direkt på TV: n eller att köket kan öppnas upp mot terrassen för att kunna flytta ut middagen på ett enkelt och trevligt sätt. Fundera på hur du använder eller vill använda ditt hus och låt fönstrens placering bli därefter.