Önskas: Gammal metall för nya produkter

2019-11-22

Önskas: Gammal metall för nya produkter

Omsmältning av en aluminiumprodukt som inte används längre bidrar till hållbarhet. Men hur är det med skrot från omsmältningsprocessen? Hur påverkar detta skrot koldioxidavtrycket?

Ett av våra bästa argument för aluminium är dess goda återvinningsegenskaper. Aluminium kan i princip omsmälts och återanvändas för alltid, och endast 5 procent av energin behövs för omsmältning jämfört med den från primär aluminiumproduktion. Och 75 procent av allt aluminium som producerats i historien används fortfarande.

Aluminiumskrot efter konsument och processskrot
Vi använder både processskrot och redan använtsom källor i sekundär aluminiumproduktion. Återvinning av skrot efter konsumentens användning är fantastiskt när det gäller att minska produktens kolavtryck, eftersom det här är metall som redan har använts under en produktlivslängd.

Men hur är det med aluminiumprocessskrot? Är det bättre för koldioxidavtrycket för en ny produkt att smälta om och använda kvarvarande skrot från produktionen snarare än att använda primärt aluminium?

Svaret är nej, det är det inte. När du smälter om metall som är rester från en produktionsprocess som pressning - metall som ännu inte har använts i en produkt - ökar du kolavtrycket jämfört med den ursprungliga metallen. Detta beror på de ytterligare transport-, hanterings- och omsmältningsprocesserna. Å andra sidan är omsmältning och återanvändning av aluminium ett mycket bättre alternativ än att kasta bort det. Jag skulle vilja tillägga att vissa fabriker kan omsmälta skrot ganska effektivt, vilket hjälper kolavtrycket.

Vad är processskrot?

Genereringen av processskrot startar i gjuteriet, med aluminium som inte uppfyller kundens specifikationer och som inte levereras till dem. Skrot kommer också från:

Hantering av skador som uppstår under transporten
Kanttrimning, startmaterial och process från produktion
Urklipp, stansningar och olika klipp i produktionen av den slutliga konsumentprodukten

I en idealvärld skulle det finnas noll processskrot, men även i de bästa gjuterien, pressanläggningar och valsverk, är den totala mängden processskrot betydande.

Hur man minskar processskrot

Att minska mängden processskrot är något alla metallbearbetare behöver göra. Detta kommer att vara deras viktigaste bidrag till hållbarhet.

Vi kan minska processskrot genom att:

Arbetar med sorteringsteknik för att bättre sortera olika legeringar
Förbättrad ugnsutövning för att minska slangproduktion
Hantera föroreningar effektivt
Förbättra arbetsprocesserna i våra gjuterier, valsverk och pressanläggningar.

Mer redan använt aluminiumskrot
Som en industriell aktör arbetar vi för att öka användningen av skrot efter användandet av konsumenten. Vi uppmuntrar konsumenter och industri att hjälpa till att säkerställa att vi kan designa och konstruera produkter för återvinning. Men som sagt, så länge som processskrot genereras, är det vettigt att smälta om och återanvända denna metall för att göra vårt aluminium så grönt som möjligt. Alternativet är att kasta bort det. Och det är inte ett bra alternativ.

Av Hans Erik Vatne, Hydro