Vad skiljer en branddörr från en vanlig dörr?

2020-11-19

Vad skiljer en branddörr från en vanlig dörr?

Branddörrar är en av de viktigaste brandsäkerhetsprodukterna i en byggnad. De förhindrar att eld och rök sprider sig i byggnaden och är viktiga för en säker utrymning av boende, besökare och personal vid evakuering. Enkelt uttryckt är branddörrar byggnadens sätt att fördröja en brand.

Men vad skiljer egentligen en branddörr från en vanlig dörr? Det räcker till exempel inte att sätta i ett brandglas i en vanlig dörr och tro att du får en branddörr. Dörrarna måste uppfylla en rad krav. Kraven är olika beroende på klassificering.

Dörrar i olika klassificeringar

Det finns flera klassificeringar som är relaterade till branddörrarnas prestanda. Varje klassificering beskriver prestanda för rökmotstånd, isolering och brandmotstånd, vanligtvis 30, 60, 90 och 120. Siffrorna är tider som anger hur många minuter dörren kan försena elden innan den tar sig igenom dörren.

Glas utan brandmotstånd är:

Floatglas
Laminerat glas
Härdat glas

Dessutom finns det många typer av glas som är rök- och flamstoppande. Dessa finns i olika brandmotståndsklasser, som du kan läsa mer om här.

En dörr som stoppar flammor

Den största skillnaden mellan en branddörr och en vanlig dörr är att branddörren tål extrem värme. Våra branddörrar är tillverkade av aluminium, en metall som har en smältpunkt på cirka 660 grader. Om det faktiskt brinner kommer skalan att gå upp till 900–1000 grader Celsius. Därför behöver en branddörr extra förstärkningar utöver glas med brandmotstånd.

Branddörren har extra förstärkningar

Vid brand och hög värme kommer profilerna att expandera och aluminiumet smälter redan efter 10 minuter. För att branddörren ska stå på plats och fungera som flamstoppande, i till exempel brandklass EI 60, är den försedd med extra förstärkningar så att den håller under de återstående 50 minuterna:

Brandglaset säkras med hjälp av stålclips.

Dörren är säkrad i bakkant så att den inte faller ut ur profilen.

Dörren är säkrad i överkant med hjälp av stift som går från dörrbladet in i karmen så att den hålls på plats.

Undviker genomträngning av värme

Här finns en brandduk på baksidan av låsinsatsen. Olika typer av material används för att täta håligheterna i profilerna:

I en branddörr i brandklass EI 30 används stenull som isolering i profilerna.

I en branddörr i brandklass EI 60 används Palstop, som är ett komprimerat kylande material, i profilerna.

Låsinsatsen är en svag punkt på dörren; förutom det faktum att det inte finns plats för brandisolering i denna del av profilen, finns där också mycket metall eftersom låsinsatsen är gjord i metall som är mycket värmeledande. Av denna anledning är detaljer, som t.ex. att placera en brandhämmande duk på baksidan av låsinsatsen, viktiga i Sapas branddörrar.

Testning av branddörrar

Idag finns det ett mycket stort urval av utformning av branddörrar. Observera att branddörrar ofta säljs som kompletta dörrar och omfattar dörrdelar inklusive karmar och nödvändiga tillbehör som håller dörren på plats. Detta för att säkerställa att dörren uppfyller det angivna brandmotståndet eftersom dörren är testad som en komplett enhet.

Det är ett lagkrav för tillverkare av branddörrar att bevisa att branddörrarna fungerar som angivet och i enlighet med krav. Detta görs vanligtvis genom tester som utförs av en oberoende tredje part. Ett sådant test utförs genom att en dörr byggs in i en lämplig konstruktion och ett verkligt brandtest utförs för att avgöra hur länge produkten motstår brand. Testet verifierar utformningen av just denna dörr.

Branddörrens utformning och syfte liknar andra dörrar avsedda för daglig användning. Men om en brand inträffar kommer branddörren att uppfylla sitt primära syfte, vilket är att skydda liv och den byggnad som branden inträffar i, samt andra byggnader i närheten.