Så fungerar vår värdekedja – Sapas branddörrar från utveckling till produktion

2020-11-19

Så fungerar vår värdekedja – Sapas branddörrar från utveckling till produktion

Sapa utvecklar sina produkter i samspel med kunderna. Vi har en helhetssyn på våra produkter och därför kontroll på hela värdekedjan, från utvinning av aluminium hela vägen till färdig produkt.

Vi förstår marknadens behov och är alltid uppdaterade när det gäller ändringar i regler och byggföreskrifter. På så sätt kan vi erbjuda lämpliga branddörrar som ger stor frihet vad gäller design.

Lokal produktion och säkerhet

För att kunna uppfylla kundernas krav och förväntningar måste vi veta vad de faktiskt efterfrågar. Vi måste alltid vara uppdaterade om de behov som uppstår där våra produkter används. När vi utvecklar våra aluminiumprodukter, grundar vi oss alltid på kundernas synpunkter.

Vår starka lokala anknytning gör att vi förstår lokala behov, trender och kulturella förändringar. Därför förstår vi också de specifika krav som ställs på våra aluminiumlösningar.

På så vis kan Sapa leverera skräddarsydda produkter som är särskilt anpassade till den nordiska marknaden. Aluminiumsprofiler från Sapa produceras i Norge och Sverige, och monteras av lokala fasadentreprenörer. Det gör att vi har en stark närvaro i alla produktionsled och får en unik insyn i de krav våra produkter måste uppfylla för att fungera optimalt. Även när det gäller säkerhet.

Sapas branddörrar i aluminium och glas har ett klassificerat skydd mot brand och rök och har genomgått brandtester från erkända institutioner. I byggföreskrifterna klassificerar man byggelement och konstruktioner efter deras förmåga att motstå brand. Kriterier som integritet (E) och isoleringsförmåga (I), följt av motståndstid i minuter, betecknar en dörrs motstånd mot brand.

Sapa levererar produkter i brandmotståndsklasser som begränsar genomträngning av hetta och brand i respektive 15, 30 och 60 minuter. För att uppfylla dessa villkor använder vi profiler med lämplig brandbeständighet samt icke brännbart innehåll. Brandkonstruktionerna utförs med brandglas eller fyllningar som är godkända för byggsystemet.

Fördelar med branddörrar i aluminium

Aluminium är särskilt lämpat som byggmaterial. Det är lätt, stabilt och har goda termiska egenskaper. Det är dessutom ett bra val vad gäller miljö och koldioxidavtryck.

Aluminium har överlägsna egenskaper när det gäller böjlighet, låg vikt och styrka, vilket gör det till ett populärt material i många byggkonstruktioner. Många arkitekter värdesätter den slimmade och stilrena design samt de stora dimensioner som aluminium möjliggör.

Materialet har en inneboende flexibilitet vad gäller utformning och uttryck. Det kan fås i olika ytkvaliteter och färger allt efter arkitektens önskemål.

Dessa egenskaper innebär att våra kunder kan montera en brandkonstruktion som uppfyller byggföreskrifternas alla krav, och som samtidigt tar tillvara byggnadens visuella kvaliteter.


Fullständig och flexibel lösning

Sapas aluminiumprofiler levereras alltid skräddarsydda. Det ger stor flexibilitet vid den visuella utformningen av en byggnad. Dessutom levereras våra branddörrar som en fullständig produkt. Delar som gummilister, skruvar och beslag uppfyller säkerhetsstandarder och levereras tillsammans med produkten.

Sapa är ett nordiskt byggsystem. Våra korta produktionslinjer gör att vi är en av de snabbaste och mest flexibla leverantörerna av specialtillverkade fasadlösningar i aluminium.  Vi levererar produkter som håller en hög nivå både vad gäller tillverkningsmetoder, utseende och säkerhet. På så sätt kan vi erbjuda kompletta lösningar som uppfyller alla funktionskrav.