Rozwój produktu

Nasze produkty są dostosowane do rynku skandynawskiego zgodnie z aktualnymi standardami i wymaganiami funkcjonalnymi, a także oczekiwaniami wyrażanymi przez użytkowników, właścicieli i architektów.
Prototypy nowych produktów i rozwiązań, w tym elementy uzupełniające i ulepszenia, są budowane w naszym Centrum Szkoleniowym. Tutaj również wykonywane są podstawowe testy i kontrole. Zanim produkt będzie gotowy do wprowadzenia na rynek, przeprowadza się szczegółową kontrolę, aby upewnić się, że wszystkie wymagane właściwości i funkcje są na miejscu. Testy końcowe są przeprowadzane przez akredytowane instytuty badawcze i instytuty badawcze.
Odpowiadamy za szkolenie personelu naszych licencjonowanych wytwórców. Instruktaż i szkolenie odbywają się zarówno w naszym Centrum Technicznym w Vetlanda, jak i na terenie poszczególnych wytwórców.
Licencjonowani producenci gwarantują jakość produktu końcowego poprzez certyfikację przez Szwedzki Instytut Techniczny (SP).