Konstrukcja przeszklonych drzwi i ścianek działowych oparta jest na izolowanych profilach aluminiowych o głębokości konstrukcyjnej 74 mm. Elementy przeciwpożarowe wykonane są z wykorzystaniem szkła ognioodpornego lub paneli wypełniających zatwierdzonych do stosowania w danym systemie budowlanym.
Drzwi dostępne są także w wersji spełniającej wymogi pod względem dymoszczelności na poziomie klasy Sa.
Drzwi mogą być wykonane z profili skrzydłowych dopasowanych do wszystkich typów zamków. Maksymalne wymiary skrzydła wynoszą 1306 x 2240 mm.  W przypadku drzwi dwuskrzydłowych maksymalna szerokość zewnętrzna skrzydła wynosi 2100 mm.
Dostępne są różne wersje progów; opcjonalnie drzwi mogą być montowane również bez progu, ze szczeliną 10 mm pod dolną krawędzią.
W przypadku przeszklonych ścianek wewnętrznych nie ma ograniczeń co do długości, natomiast ich maksymalna wysokość wynosi 3000 mm.
Profile ramowe dostępne są w wersjach od 105 mm do 240 mm. Do rozbudowy w pionie stosowane są profile specjalne, wykonane jako profile dzielące.
Numer świadectwa homologacji typu: 144503.
Więcej informacji na temat ochrony przeciwpożarowej, klasyfikacji odporności ogniowej, przepisów i wytycznych ogólnych znaleźć można w szwedzkich przepisach budowlanych BBR, rozdział 5.
System przeszklonych ścianek działowych 3074 z SGG Contraflam Structure (EI 30)
System przeszklonych ścianek działowych 3074 z SGG Contraflam Structure to system elementów całoszklanych z funkcją ognioodporności.  Połączenia pionowe wykonane są w formie uszczelnień z silikonu, bez profili pionowych, zgodnie z instrukcją montażu producenta szkła. Konstrukcja przeznaczona jest do zastosowań wewnętrznych o maksymalnej wysokości 3600 mm. Maksymalna długość elementu bez profili dzielących wynosi 6600 mm. Elementy można łączyć z systemem drzwiowym Sapa 2074 o maksymalnej wysokości 3500 mm.
System przeszklonych ścianek działowych 3074 z SGG Contraflam Structure może być mocowany wyłącznie do ciężkich ram nośnych.
Numer świadectwa homologacji typu: 144501.
Więcej informacji na temat ochrony przeciwpożarowej, klasyfikacji odporności ogniowej, przepisów i wytycznych ogólnych znaleźć można w szwedzkich przepisach budowlanych BBR, rozdział 5.Sapa glazed elements 3074 with SGG Contraflam Structure is an allglass element system with fire resistant function. The vertical joints are made of silicone sealing without vertical profiles according to glass manufacturer's installation instruction. The construction is for interior applications with a maximum height of 3600 mm. Maximum element length without dividing profiles is 6600 mm. The elements can be combined with Sapa Door 2074 with a maximum height of 3500 mm.

Sapa glazed elements 3074 with SGG Contraflam Structure is only approved for attachment to heavy construction frame.

Type approval certificate no. 144501


For more information about fire protection, fire rating, regulations, and general guide lines, see Swedish construction regulations BBR Kap:5.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Please choose your language