1086 okna klasy RC2

W ramach systemu 1086 oferujemy doskonałe okna antywłamaniowe z izolacją termiczną, które wyglądają równie elegancko, jak okna standardowe. Okna mogą być otwierane do wewnątrz z funkcją uchyłu lub rozwierania, bądź montowane jako okna stałe. Klasyfikacji okien antywłamaniowych dokonuje się zgodnie z normą ENV 1627.

Elewacje i szczegóły

A1086-1008 717274
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A1086-1010 12356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A1086-1011 123567172
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Opisy techniczne

Teksty mają pomóc projektantom sporządzającym specyfikacje techniczne w określeniu potrzebnych systemów, okuć, szyb zespolonych, wersji obróbki powierzchni i funkcji. Następnie są one wykorzystywane przez licencjonowanych producentów podczas wytwarzania produktów końcowych.

Download the text as .dwg
Download the text as .pdf

Funkcje okuć

Uchylno-rozwierne, otwierane do wewnątrz

 
Zamknięte Wentylacja, okno uchylne Otwarte, okno rozwierne  

 

Siegenia LM 4200-TBT-E RC2
Siegenia LM 16126
Siegenia z kluczem LM 16131 

Umiejscowienie okna w obrębie ściany

W ramach systemu 1086 oferujemy doskonałe okna antywłamaniowe z izolacją termiczną, które wyglądają równie elegancko, jak okna standardowe. Okna mogą być otwierane do wewnątrz z funkcją uchyłu lub rozwierania, bądź montowane jako okna stałe. Klasyfikacji okien antywłamaniowych dokonuje się zgodnie z normą ENV 1627.
Umiejscowienie okna w obrębie ściany
Aby cała konstrukcja okienna spełniała wymagania w zakresie efektywności energetycznej i zapewniała dobry komfort, konieczne jest zamontowanie okna w ciepłej części ściany. Oznacza to, że powinno ono być osadzone jak najgłębiej w ścianie, co ma wiele zalet.
Stwarza to dobre warunki do prawidłowego zamocowania i bezproblemowego funkcjonowania połączenia profilu ze ścianą. Ryzyko kondensacji pary wodnej zostaje ograniczone dzięki wyższej temperaturze powierzchni. Połączenie pomiędzy profilem ościeżnicy a ścianą powinno być wykonane z zastosowaniem uszczelnienia dwustopniowego.  Oznacza to, że powinno ono składać się z zewnętrznej bariery przeciwdeszczowej z kanałem powietrza, warstwy izolacyjnej z wełny mineralnej oraz wewnętrznego uszczelnienia dyfuzyjnego.
Możliwe kombinacje - patrz Elewacje i szczegóły w menu po prawej stronie.

Oszklenie

W klasie ochrony antywłamaniowej RC2 wg ENV 1627, szyby zespolone powinny posiadać homologację dla klasy P4A.

Zasady mocowania

Okna należy mocować do stabilnej i odpowiedniej konstrukcji ściennej. Wybór sposobu mocowania zależy od typu ściany. Liczba i rozmieszczenie punktów mocowania zależy od wielkości okna.

Przydkład:

   
Mocowanie ościeżnicy za pomocą kotwy skrętnej   Mocowanie ościeżnicy 
za pomocą 
tulejki regulowanej
  Mocowanie ościeżnicy 
za pomocą 
śruby i płytki spawanej

Product overview

W ramach systemu 1086 oferujemy doskonałe okna antywłamaniowe z izolacją termiczną, które wyglądają równie elegancko, jak okna standardowe. Okna mogą być otwierane do wewnątrz z funkcją uchyłu lub rozwierania, bądź montowane jako okna stałe. Klasyfikacji okien antywłamaniowych dokonuje się zgodnie z normą ENV 1627.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Please choose your language