2086 drzwi / 3086 witryny klasy RC2, RC3

W ramach systemu 2086 oferujemy doskonałe, całkowicie przeszklone drzwi antywłamaniowe o równie eleganckim wyglądzie, jak drzwi standardowe. Różnica polega na tym, że drzwi antywłamaniowe uzupełniane są o szyby, zamki i wypełnienia, które spełniają wymagania ochrony antywłamaniowej dla danej klasy. Drzwi mogą być otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz, a osadzone - w wąskich bądź modułowych profilach drzwiowych. Rozkład szyby i panelu wypełniającego można projektować zgodnie z życzeniem klienta. Klasyfikacji drzwi antywłamaniowych dokonuje się zgodnie z normą EN 1627.

Elewacje i szczegóły

A2086-1035 212223246
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1036 21222467
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1037 1221222324356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1038 122122243667
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details
A2086-1039 12356
Save this elevation as: dwg / dxf
Click on number to view the details

Opisy techniczne

Teksty mają pomóc projektantom sporządzającym specyfikacje techniczne w określeniu potrzebnych systemów, okuć, szyb zespolonych, wersji obróbki powierzchni i funkcji. Następnie są one wykorzystywane przez licencjonowanych producentów podczas wytwarzania produktów końcowych.

Download the text as .dwg
Download the text as .pdf

Wymiar w świetle

Drzwi i wejścia powinny być projektowane w taki sposób, aby zapewnić wystarczająco dużo miejsca dla ruchu osób i ułatwić poruszanie się na wózku inwalidzkim. Należy uwzględnić obowiązujące normy i wymagania.

Drzwi przymykowe


wymiar w świetle
zewnętrzny wymiar ościeżnicy
wymiar otworu w ścianie
= 67 mm (70 mm  w przypadku stosowania wymiennego profilu przymykowego)

Oszklenie

Typ i grubość szyby zespolonej muszą spełniać wymagania odpowiedniej klasy ochrony antywłamaniowej.

Panele wypełniające

Niektóre części elementów mogą lub muszą być wypełnione panelami wypełniającymi. Muszą one spełniać wymagania odpowiedniej klasy ochrony antywłamaniowej. Klient określa, czym ma być pokryty dany element - np. blachą aluminiową lub blachą ze stali nierdzewnej.

Próg

Drzwi antywłamaniowe wykonywane są zawsze z progiem. Połączenie ze skrzydłem drzwiowe powinno być wykonane z zastosowaniem przylgi. Należy uwzględnić obowiązujące normy i wymagania.

Product overview

W ramach systemu 2086 oferujemy doskonałe, całkowicie przeszklone drzwi antywłamaniowe o równie eleganckim wyglądzie, jak drzwi standardowe. Różnica polega na tym, że drzwi antywłamaniowe uzupełniane są o szyby, zamki i wypełnienia, które spełniają wymagania ochrony antywłamaniowej dla danej klasy. Drzwi mogą być otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz, a osadzone - w wąskich bądź modułowych profilach drzwiowych. Rozkład szyby i panelu wypełniającego można projektować zgodnie z życzeniem klienta. Klasyfikacji drzwi antywłamaniowych dokonuje się zgodnie z normą EN 1627.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Please choose your language