Systemy antywłamaniowe

W ramach systemu 1086 oferujemy doskonałe okna antywłamaniowe z izolacją termiczną, które wyglądają równie elegancko, jak okna standardowe. Okna mogą być otwierane do wewnątrz z funkcją uchyłu lub rozwierania, bądź montowane jako okna stałe. Klasyfikacji okien antywłamaniowych dokonuje się zgodnie z normą ENV 1627.

W ramach systemu 2086 oferujemy doskonałe, całkowicie przeszklone drzwi antywłamaniowe o równie eleganckim wyglądzie, jak drzwi standardowe. Różnica polega na tym, że drzwi antywłamaniowe uzupełniane są o szyby, zamki i wypełnienia, które spełniają wymagania ochrony antywłamaniowej dla danej klasy. Drzwi mogą być otwierane do wewnątrz lub na zewnątrz, a osadzone - w wąskich bądź modułowych profilach drzwiowych. Rozkład szyby i panelu wypełniającego można projektować zgodnie z życzeniem klienta. Klasyfikacji drzwi antywłamaniowych dokonuje się zgodnie z normą EN 1627.

With our 2060 door system we can offer the market glazed anti-burglar doors that have as elegant appearance as normal doors. The difference is that anti-burglar doors are complemented with glazing units, locks and infill panels, which meet the anti-burglar protection requirements for the applicable class. The doors can be made as either inward or outward opening, using narrow or modular profiles. The combination of glazing units and infill panels can be adapted to the customer’s requirements. The classification of anti-burglar doors is done according to EN 1627.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Please choose your language