Hva er et byggsystem?

Et byggsystem er som et presisjonsbyggesett. Vi utvikler profiler som passer sammen for å skape komplette produkter.

Vi lagerholder alt som trengs for å kunne bygge produktene, som gummipakninger, hengsler, håndtak, dørlukkere og isolasjon. Systemene testes for blant annet belastning, tetthet, varmeisolering, lydreduksjon, brannsikkerhet og innbruddssikkerhet.

Vi utarbeider også instruksjoner, verktøy, programvare og opplæringsmateriell slik at produktenes funksjon kan garanteres.

Sluttproduktene selges og produseres av våre autoriserte produsenter. De kjøper våre systemer, følger våre instruksjoner, produserer, kjøper glass, låser, automatikk m.m. i samsvar med dine ønsker. Til slutt monterer og kontrollerer produsenten det ferdige produktet hos deg.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk