Komplett byggsystem

Vi utvikler, tester, markedsfører og lagerholder aluminiumprofiler og tilbehør til Byggsystem. Våre produkter er utvikler for å klare Nord-Europas harde klima, byggnormer og markedskrav. Sluttproduktene produseres av frittstående spesialiserte produsenter, som også kvalitetssikrer produktene gjennom P-merking.

Sapa Byggsystem er utviklet for en arkitektonisk helhet der design og funksjon virker sammen.

Byggsystemet omfatter

Fasader. Tre systemer
Solskjerming. Tre systemer
Vinduer. Tre systemer
Dører. Tre systemer
Glasstak. Et system

Våre systemløsninger passer til kontor, sykehus, skoler og universiteter, bolighus, industribygg, forvaltning, idrettshaller, utstillingshaller, arenaer og kjøpesentre.