Vi bytter logo

Skriv ut 21 jun 2017

Sapa Building System utvikler sitt varemerke for bedre å gjenspeile selskapets verdier, opprinnelse og forretningsmodell.

Sapa, helt enkelt
Sapa Building System har nylig startet på en omprofileringsprosess som skal være fullt implementert innen utgangen av året. Med fokus på forenkling styrker Sapa Building System varemerket til bedre å gjenspeile selskapets verdier, opprinnelse, forretningsmodell og produkttilbud. Det overordnede målet er å tilpasse varemerket til morselskapets identitet, men allikevel skille det fra konsernets øvrige forretningsområder. Én verden, et varemerke, én logo.

Behovet for omprofilering har oppstått som følge av selskapets vekst og kravet om å levere et tydelig budskap, samt å kunne møte fremtidige endringer og utfordringer som et sterkt selskap.

En verden, et varemerke, en logo
Den nye Sapa-logoen er den tydelige visualiseringen av et sterkt og tydelig varemerke som fokuserer på fellesnevneren i alt vi gjør: Aluminium.

Fargedifferensieringen fra morselskapet er enkel og karakteristisk. Sapa-logoen til Sapa Building System har en særegen grønnfarge som er inspirert av den dype grønnfargen på de skandinaviske furuskogene der selskapet har sine røtter. Den symboliserer også de grønne egenskapene til aluminium – materialet som er hjertet og kjernen i alle våre produkter.

Logoen har fått rene, klare linjer og skal hovedsakelig brukes frittstående for å understreke vår åpne, tydelige og tilgjengelige forretningskultur. Den rene og minimalistiske stilen er en referanse til den skandinaviske måten å leve og gjøre forretninger på: En ærlig, enkel og likefrem tilnærming. Med Sapa får du det du ser.

I tråd med Sapas arv
Denne forenklede strategien er helt i tråd med våre skandinaviske røtter. Vi elsker rett og slett enkelhet i design, i holdninger, i relasjoner, i fungerende løsninger… Enkelheten gjenspeiles også i vår fleksibilitet, som er en del av vårt DNA. Vi kombinerer lokalt med globalt og skaper de beste produktene og løsningene verden over på en likefrem, ærbødig og bærekraftig måte. Vekst, resultater og kundenes suksess måles i økende grad opp mot klimapåvirkning, energibehov og urban ekspansjon. Ambisiøst? Absolutt! Men enklere enn dette kan det knapt bli!

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk