Hydro REDUXA

En ny verdensstandard for lavkarbonaluminium

Hydro REDUXA er lavkarbonaluminium, som ved bruk av fornybare energikilder som vannkraft, kan få redusert karbonavtrykket per kilo aluminium til mindre enn en fjerdedel av det globale gjennomsnittet. Resultatet er aluminium med et av verdens laveste karbonavtrykk.  Gjennom bruk av fornybar energi fra vann, vind og solenergi, produseres renere aluminium enn noen gang før.

Hydro REDUXA har et maksimalt karbonavtrykk på 4,0 kg CO2 per kg produsert aluminium. Det tilsvarer en fjerdedel av det globale gjennomsnittet. Morselskapet til Sapa, Hydro, garanterer at bestemte deler av produksjonen holder den høyeste standarden i verden, også i et klimaperspektiv. Hydros produktlinje 4.0 er sertifisert av DNV GL i henhold til ISO 14064, som dekker alle karbonutslipp fra bauksittutvinning og aluminaraffinering til produksjon av aluminium med elektrolyse og støping.

Les mer om REDUXA på Hydro sine hjemmesider

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk