Sapa Vindu Vintage

Høyisolert innadslående vindu

Sapa 1086 Vintage er høyisolert og har et rustikt design som er godt egnet til eldre og verneverdige bygninger. Selv med dette smekre uttrykket oppfyller vinduet alle krav til kvalitet og moderne varmeisolering. Takket være det slanke utseendet med smale karm- og rammeprofiler slipper det inn maksimalt lys. 

Sapa vindu 1086 Vintage er basert på Thermo 86 – det mye brukte vindussystemet med 86 mm dype aluminiumprofiler. Profilene er isolert med 42 mm glassfiberarmerte polyamidsteg og oppnår høyeste klassifisering for luft- og regntetthet, samt en svært lav U-verdi. Dette rustikke aluminiumsvinduet har god holdbarhet, krever minimalt med vedlikehold og har lang levetid. Det er tilgjengelig både som fast og innadslående vindu med mulighet til å velge skjulte hengsler. Vinduet kan også leveres som blokkvindu med steppet isolerglass som skjuler åpningsrammen fra utsiden og gir vinduet større utvendig glassflate. Vinduet kan leveres med buede profiler og sprosser.  

Et rustikt vindu med lavkarbonaluminium
Sapa vindu 1086 Vintage leveres med aluminiumlegeringen Hydro REDUXA, et lavkarbonaluminium. Ved bruk av fornybare energikilder som vannkraft, kan karbonavtrykket reduseres til mindre enn en fjerdedel av det globale gjennomsnittet per kilo aluminium. Resultatet er aluminium med et av verdens laveste karbonavtrykk.  

 

Vindu 1086 Innadslående Ytelser

  • Utførelse.  Som enkeltvindu, møtegående vindu og som parti i kombinasjon med åpningsvinde eller fast vindu.
  • Beslag.  Side-, bunn- eller topphengslet, eller vippe-/dreiehengslet.
  • Hengsler.  Skjult eller synlig.

Oppriss og Detaljer

A1086-1044 123
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A1086-1045 1356
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A1086-1046 6717274
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A1086-1047 12371727374
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene

Tegningstekster

Beskrivelsestekstene skal hjelpe den som foreskriver i å spesifisere hvilke(t) system(er), beslag, glass, overflatebehandling og funksjonskrav som er påkrevd. Dette danner underlaget for produsenten i prissetting og eventuell senere fremstilling av det ferdige produktet.

Last ned teksten som .dwg
Last ned teksten som .pdf

Beslagsfunksjon

Vippe-/dreiehengslet innadslående

 
Stengt Lufting, bunnhengslet Åpent, dreiehengslet  

 

 

Lukkebeslag Notter AL 18 alt skjulte hengsler Notter AL18 VDL 
Håndtak x6661259
Håndtak x6661261
Håndtak Sapa S16439
Håndtak Sapa S16439 med barnsikring S16441
Håndtak Sapa S16438

Bunnhengslet innadslående

   
Stengt Åpent, bunnhengslet    

 

 

Lukkebeslag Notter AL 18 alt skjulte hengsler Notter AL18 VDL 
Håndtak x6661259
Håndtak x6661261
Håndtak Sapa S16439
Håndtak Sapa S16439 med barnsikring S16441
Håndtak Sapa S16438

Sidehengslet, innadslående

   
Stengt Åpent, sidehengslet    

 

 

Lukkebeslag Notter AL 18 alt skjulte hengsler Notter AL18 VDL 
Håndtak x6661259
Håndtak x6661261
Håndtak Sapa S16439
Håndtak Sapa S16439 med barnsikring S16441
Håndtak Sapa S16438

Topphengslet innadslående

   
Stengt Åpent, topphengslet    

 

 

Lukkebeslag Notter AL 18 alt skjulte hengsler Notter AL18 VDL 
Håndtak x6661259
Håndtak x6661261
Håndtak Sapa S16439
Håndtak Sapa S16439 med barnsikring S16441
Håndtak Sapa S16438

Håndtak

Aluminiumhåndtak
Art nr: Sapa 16439


Aluminiumhåndtak med barnesikring
Art.nr: Sapa 16439 Barnesikring Sapa 16441

Aluminiumhåndtak låsbart
Art.nr: Sapa 16438


Aluminiumhåndtak
Art.nr: Sapa 16126


Aluminiumhåndtak låsbart
Art.nr: Sapa 16131

Vinduets plassering i vegg

En forutsetning for at vinduskonstruksjonen skal klare energikravene og komfort er at vinduet plasseres i veggens varme del. Detta innebærer en plassering så langt inn i veggen som mulig, noe som gir mange fordeler.

Dette gir gode forutsetninger for god innfesting og en vel fungerende fuge. Risikoen for kondens reduseres gjennom en høyere overflatetemperatur. Fugen mellom karmprofil og vegg skal utføres som tostegstetting. Dette innebærer en ytre regnkappe med en luftkanal bak, dytt/isolasjon med mineralull og en innvendig fuge som diffusjonstetting.

Tilslutninger, se Oppriss og detaljer i menyen til høyre.

Dimensjonering

Karmyttermål for innadslående vindu (.pdf)


For mer informasjon kontakt Markedssupport.

Glass

Glassflater som er ubeskyttet og plassert slik at personer kan komme i kontakt med dem skal utformes slik at risikoen for personskader begrenses. Glassflatene skal dimensjoneres for dynamisk påvirkning av en person. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Funksjonsmål

Glass eller fyllinger med tykkelse: 1086 og 1086 SX 20-56 (64) mm, 1086 PX 35-55 mm.Illustrasjonen viser de forskjellige funksjonsmålene som er etablert i vindusbransjen og i følge MTK. Fugebåndene er utført av EPDM-gummi og finnes i flere utførelser.

Innfestingsprinsipper

Innfesting av vinduer skal skje i en stabil og tilpasset veggkonstruksjon. Valg av monteringsprinsipp avgjøres av veggtypen. Antall innfestningspunkter og plassering kommer an på vinduets størrelse.

Eksempel:

   
Karminnfesting
med vrideanker
  Karminnfesting
med justerbar karmhylse
  Karminnfesting
med bolt og sveiseplate

Egenskaper

  • Lufttetthet.  Klasse 4 i hht. EN 12207.
  • Regntetthet.  Klasse 9A i hht. EN 12208.
  • U-verdi.  Ned til 0,8 W/m²K (PX, åpningsvindu, Ug=0,5 W/m²K, størrelse 1230x1480 mm)
  • Lydisolering.  Opp til Rw 45 dB.

U-verdi (pdf)

Lydisolering (pdf)

Product overview

Sapa 1086 Vintage er høyisolert og har et rustikt design som er godt egnet til eldre og verneverdige bygninger. Selv med dette smekre uttrykket oppfyller vinduet alle krav til kvalitet og moderne varmeisolering. Takket være det slanke utseendet med smale karm- og rammeprofiler slipper det inn maksimalt lys. 

Sapa vindu 1086 Vintage er basert på Thermo 86 – det mye brukte vindussystemet med 86 mm dype aluminiumprofiler. Profilene er isolert med 42 mm glassfiberarmerte polyamidsteg og oppnår høyeste klassifisering for luft- og regntetthet, samt en svært lav U-verdi. Dette rustikke aluminiumsvinduet har god holdbarhet, krever minimalt med vedlikehold og har lang levetid. Det er tilgjengelig både som fast og innadslående vindu med mulighet til å velge skjulte hengsler. Vinduet kan også leveres som blokkvindu med steppet isolerglass som skjuler åpningsrammen fra utsiden og gir vinduet større utvendig glassflate. Vinduet kan leveres med buede profiler og sprosser.  

Et rustikt vindu med lavkarbonaluminium
Sapa vindu 1086 Vintage leveres med aluminiumlegeringen Hydro REDUXA, et lavkarbonaluminium. Ved bruk av fornybare energikilder som vannkraft, kan karbonavtrykket reduseres til mindre enn en fjerdedel av det globale gjennomsnittet per kilo aluminium. Resultatet er aluminium med et av verdens laveste karbonavtrykk.  

 

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk