Sapa Skyvedør 2115

Isolert og lettmanøvrert til uteromSkyvedør 2115 egner seg til uterom hvor kravene ikke er like høye som til partier i yttervegg. Skyvedøren er bygget opp av isolerte aluminiumprofiler med karmdybde 78,7 mm (enfløyet, tosporet) og 141,8 mm (teleskop). Dybden på dørbladet er 32,8 mm alt. 36,8 mm. Isoleringen er 30 mm brede glassfiberarmerte polyamidlister. Dørbladene løper stille med rustfrie hjul på rustfri skinne.

Skyvedør 2115 Ytelser

  • Utførelse. To eller fire skyvbare dørblad i tosporet karm alt. tre skyvbare dørblad i tresporet karm.
  • Mål dørblad. Maks høyde 2,4 m. Maks bredde 1,4 m.
  • Dørbladvekt. Maks 160 kg
  • Håndtak. Innside alt. både inn- og utside

Oppriss & Detaljer

A2115-1001 1234567
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A2115-1002 12345677
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A2115-1003 11023457
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene

Tegningstekster

Beskrivelsestekstene skal hjelpe den som foreskriver i å spesifisere hvilke(t) system(er), beslag, glass, overflatebehandling og funksjonskrav som er påkrevd. Dette danner underlaget for produsenten i prissetting og eventuell senere fremstilling av det ferdige produktet.

Last ned teksten som .dwg
Last ned teksten som .pdf

Fri åpning

Skyvedøren gir mulighet for store åpninger i uterom etc.

Tosporet med to skyvbare dørblad 

F.O. = Fri åpning
K.Y.M = Karmyttermål
Fri åpning = K.Y.M/ 2 - 184 mm
K.Y.M = Fri åpning x 2 + 368

Tosporet med fire skyvbare dørblad 

F.O. = Fri åpning
K.Y.M = Karmyttermål
Fri åpning = K.Y.M/ 2 - 325 mm
K.Y.M = Fri åpning x 2 + 650

Tresporet med tre skyvbare dørblad


 

F.O. = Fri åpning
K.Y.M = Karmyttermål
Fri åpning = K.Y.M x 2/3 - 299
K.Y.M = Fri åpning x 1,5 + 448

Beslagsfunksjon

Sapa skjutdörr 2115 kan utföras med tvåspårig karm och två eller fyra skjutbara dörrblad alternativt med trespårig karm och tre skjutbara dörrblad. Dörrbladen har spanjolett med tre låspunkter. Handtag av aluminium. Skjutdörren löper tyst med rostfria hjul på rostfri räls.

Två skjutbara dörrblad i två spår


 

Fyra skjutbara dörrblad i två spår


 

Tre skjutbara dörrblad i tre spår

Plassering i vegg

En forutsetning for at konstruksjonen skal klare kravene til god energieffektivitet og komfort er at skyvedøren plasseres i veggens varme del. Dette innebærer en plassering så langt inn i veggen som mulig.

Dette gir bra forutsetninger for god innfesting og en godt fungerende fuge. Risikoen for kondens reduseres da man får en høyere overflatetemperatur. Fugen mellom karmprofilen og veggen skal utføres som en totrinnstetting. Dette innebærer en ytre regnkappe med en luftekanal bak, tetting med mineralull og en innvendig fuge som diffusjonstetting.

Dimensjonering

Karmyttermål for skyvedør (.pdf) 

For mer informasjon kontakt Markedssupport.

Glass

Glassflater som er ubeskyttet og plassert slik at personer kan komme i kontakt med dem skal utformes slik at risikoen for personskader begrenses. Glassflatene skal dimensjoneres for dynamisk påvirkning av en person. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Glastjocklek 24-25 mm
Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Glastjocklek 26-28 mm

U-verdi heve-/skyvedør

Formel for beregning av skyvedørens totale U-verdi med hensyn till glass, profilandel och lineærrfaktor for randsoneeffekt.

Uskyvedør = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

Beregningene baseres på forskrifter og allmenne råd som gis i BBR 2008 Kap:9.

 

Skyvedørparti
U-verdi glass Ug W/m2K (midtpunkt)

Isolerglass med varm kant
bredde x høyde mm 1,1
2000 x 2300 1,9
2500 x 2300 1,8

Innfestingsprinsipper

Infästning av lyftskjutdörr ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på lyftskjutdörrens storlek.

Exempel:

Karminfästning
med vridankarjärn inåt
Karminfästning
med vridankarjärn utåt

Product overviewSkyvedør 2115 egner seg til uterom hvor kravene ikke er like høye som til partier i yttervegg. Skyvedøren er bygget opp av isolerte aluminiumprofiler med karmdybde 78,7 mm (enfløyet, tosporet) og 141,8 mm (teleskop). Dybden på dørbladet er 32,8 mm alt. 36,8 mm. Isoleringen er 30 mm brede glassfiberarmerte polyamidlister. Dørbladene løper stille med rustfrie hjul på rustfri skinne.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk