Sapa Heve-/Skyvedør 2160 S

Høyisolert med slankere design

Sapa 2160 S er en høykvalitativ heve-/skyvedør som kombinerer lav profilhøyde med meget effektiv lufttetthet og utmerkede termiske egenskaper. Konstruksjonen av skyvedøren bygger på vår klassiske 2160 optimert for mellomstørrelser og med slankere profiler. Den er bygget opp av isolerte aluminiumprofiler med karmdybde 160 mm og dørbladdybde 70 mm. Den utmerkete termiske ytelsen oppnås takket være 50 mm brede glassfiberarmerte polyamidlister i kombinasjon med 3-lags glass opp til 53 mm. Heve-/skyvedøren har beslag som gjør håndteringen lett og enkel. Når man vrir håndtaket 180 grader løftes dørbladet noen millimeter opp på robuste polyamidhjul for å kunne skyves til siden nesten uten å legge på kraft.

Heve-/Skyvedør 2160 S Ytelser

  • Mål dørblad. Maks anbefalt bredde 2,8 m (opp til 3,1 m er mulig når plassert i le). Maks anbefalt høyde 2,5 m (opp til 2,8 m er mulig når plassert i le). Anbefalingene er tatt frem med tanke på normal vindlast.
  • Dørbladvekt. Maks 250 kg
  • Glasstykkelse. 23-53 mm
  • Låsbare håndtak. Innside, alt. både inn- og utside
  • Lufttetthet. Klasse 4 i hht. EN 12207 (600 Pa)
  • Vanntetthet. E900 i hht. EN 12208 (900 Pa)
  • Vindmotstand. C3 i hht. EN12210 (1200 Pa)
  • Utførelse. Enkelsporet, tosporet eller tresporet heve-/skyvedør med følgende mulige kombinasjoner:
   • Enkelsporet: Enfløyet, tofløyet eller slide-fix-slide.
   • Tosporet: Et skyvbart dørblad, to skyvbare dørblad, slide-fix-slide, fix-slide-fix, tofløyet med to skyvbare dørblad, tofløyet med fire skyvbare dørblad.
   • Tresporet: Tredelt med to skyvbare dørblad, tredelt med tre skyvbare dørblad, seksdelt med fire skyvbare dørblad, seksdelt med seks skyvbare dørblad. 

 

 

Oppriss & detaljer

A2160-1005 1234567
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A2160-1006 1234678
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A2160-1008 123457
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A2160-1007 1234567
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A2160-1009 1234567
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A2160-1010 1234579
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A2160-1012 1234678
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A2160-1011 1234678
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A2160-1013 1234577
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A2160-1014 1234577
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A2160-1015 12346778
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A2160-1016 12346778
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene

Tegningstekster

Beskrivelsestekstene skal hjelpe den som foreskriver i å spesifisere hvilke(t) system(er), beslag, glass, overflatebehandling og funksjonskrav som er påkrevd. Dette danner underlaget for produsenten i prissetting og eventuell senere fremstilling av det ferdige produktet.


Last ned teksten som .dwg
Last ned teksten som .pdf

Beslagsfunksjon

Heve-/skyvedør 2160 S kan utføres med et fast og et skyvbart dørblad alt. med to skyvbare dørblad. For å åpne døren vris håndtaket 180° nedover, slik at dørbladet heves noen millimeter og enkelt kan skyves til siden. Ved lukking senkes dørbladet ned igjen og gummilister tetter rundt. Dørbladene løper stille med nylonhjul på rustfri rail og kan parkeres (senkes) i valgfri stilling.

Hvert skyvbare dørblad har espagnolett med fire låsepunkter. Håndtak av aluminium og sylinderlås kan monteres på innsiden alt. på inn- og utsiden.

Håndtak

Hjul

Vinduets plassering i vegg

En forutsetning for at konstruksjonen skal klare kravene til god energiøkonomisering og komfort er at terrasseskyvedøren plasseres i veggens varme del. Dette innebærer en plassering så langt inn i veggen som mulig, hvilket gir mange fordeler. 

Det gir gode forutsetninger for god innfesting og en velfungerende fuge. Risiko for kondens reduseres gjennom en høyere overflatetemperatur. Fugen mellom karmprofil og vegg skal utføres som totrinnstetting i form av en ytre regnkappe med en luftekanal bak, dytt med mineralull og en innvendig fuge som diffusjonstetting.

Glass

Glassflater som er ubeskyttet og plassert slik at personer kan komme i kontakt med dem skal utformes slik at risiko for personskader begrenses. Glassflatene skal dimensjoneres for dynamisk påvirkning av et menneske. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.


Glasstykkelse 23-53 mm


Illustrasjonen viser de forskjellige funksjonsmålene som er etablert i vindusbransjen og i henhold til MTK. Fugebåndene er utført i EPDM-gummi og finnes i flere utførekser.

U-verdi heve-/skyvedør

Formel for beregning av skyvedørens totale U-verdi med hensyn til glass, profilandel og linjærfaktor for randsoneeffekt.

Uskyvedør = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

Beregningene baseres på forskrifter og allmenne råd i BBR 2008 Kap:9.

 

Skyvedørsparti U-verdi glass Ug W/m2K (midtpunkt)

Isolerglass med varm kant
bredde x høyde mm 0,6 0,9 1,1
3000 x 2300 1,3 1,5 1,7
4000 x 2300 1,2 1,4 1,6
5000 x 2300 1,1 1,4 1,6

Innfestingsprinsipper

Innfesting av heve-/skyvedør skal gjøres i en stabil og tilpasset veggkonstruksjon. Valg av monteringsprinsipp avgjøres av veggtypen. Antall innfestingspunkter og plassering kommer an på heve-/skyvedørens størrelse.

Eksempel:

Karminnfesting
med vrianker innover
Karminnfesting
med vrianker utover

Product overview

Sapa 2160 S er en høykvalitativ heve-/skyvedør som kombinerer lav profilhøyde med meget effektiv lufttetthet og utmerkede termiske egenskaper. Konstruksjonen av skyvedøren bygger på vår klassiske 2160 optimert for mellomstørrelser og med slankere profiler. Den er bygget opp av isolerte aluminiumprofiler med karmdybde 160 mm og dørbladdybde 70 mm. Den utmerkete termiske ytelsen oppnås takket være 50 mm brede glassfiberarmerte polyamidlister i kombinasjon med 3-lags glass opp til 53 mm. Heve-/skyvedøren har beslag som gjør håndteringen lett og enkel. Når man vrir håndtaket 180 grader løftes dørbladet noen millimeter opp på robuste polyamidhjul for å kunne skyves til siden nesten uten å legge på kraft.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk