Sapa Heve-/Skyvedør 2160

Høyisolert for store formater (i yttervegg)

Heve-/Skyvedør 2160 er bygget opp av isolerte aluminiumprofiler med karmdybde 160 mm og dørbladdybde 70 mm. Isoleringen består av 40 mm brede glassfiberarmerte polyamidlister. Døren har heve-skyvebeslag for brukervennlig håndtering. Dørbladet skyves lett til siden i åpen posisjon og tetter rundt hele da dørbladet synker ned noen millimeter i stengt posisjon.

Heve-/Skyvedør 2160 Ytelser

  • Utførelse. Enkel- eller dobbelfløyet heve-/skyvedør.
  • Mål dørblad. Maks høyde 2,7 m. Maks bredde 3,2 m
  • Dørbladvekt. Maks 400 kg
  • Låsbare håndtak. Innside alt. både inn- og utside

Oppriss & Detaljer

A2160-1001 1234567
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A2160-1002 1234567
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A2160-1003 1234567
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A2160-1004 1234678
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene

Tegningstekster

Beskrivelsestekstene skal hjelpe den som foreskriver i å spesifisere hvilke(t) system(er), beslag, glass, overflatebehandling og funksjonskrav som er påkrevd. Dette danner underlaget for produsenten i prissetting og eventuell senere fremstilling av det ferdige produktet.

Last ned teksten som .dwg
Last ned teksten som .pdf

Fri åpning

Lyftsskjutdörren ger möjlighet till stora öppningar i uterum och restauranger etc.

Enkelflyglig, två skjutbara dörrblad 

F.O. = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning = KYM/ 2 - 232 mm
KYM =Fri öppning x 2 + 464

Enkelflyglig, ett skjutbart dörrblad 

F.O. = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning = KYM/ 2 - 187 mm
KYM =Fri öppning x 2 + 374

Dubbelflyglig 

F.O. = Fri öppning
K.Y.M = Karmyttermått
Fri öppning = KYM/ 2 - 324 mm
KYM =Fri öppning x 2 + 648

Beslagsfunksjon

Lyftskjutdörr 2160 kan utföras med ett fast och ett skjutbart dörrblad alt. med två skjutbara dörrblad. För att öppna vrids handtaget 180° neråt, varvid dörrbladet höjs några millimeter och lätt kan skjutas åt sidan. Vid stängning sjunker dörrbladet ner igen och gummilister tätar runt om. Dörrbladen löper tyst med nylonhjul på rostfri räls och kan parkeras (sänkas) i valfritt läge.

Varje skjutbart dörrblad har spanjolett med fyra låspunkter. Handtag av aluminium och cylinderlås kan monteras på insida alt. in-  och utsida.

Ett skjutbart dörrblad

Stängt Öppen, sett inifrån

Två skjutbara dörrblad

Stängt Öppen, sett inifrån Öppen, sett inifrån

Handtag

Hjul

Vinduets plassering i vegg

En förutsättning för att konstruktionen skall klara kraven på god energihushållning och komfort är att terrasskjutdörren placeras i väggens varma del. Detta innebär en placering så långt in i väggen som möjligt, vilket ger många fördelar.

Det ger goda förutsättningar för bra infästning och en väl fungerande fog. Risken för kondens minskar genom en högre yttemperatur. Fogen mellan karmprofil och vägg skall utföras som tvåstegstätning. Detta innebär en yttre regnkappa med bakomvarande luftkanal, drevning med mineralull och en invändig fog som diffusionstätning.

Dimensjonering

Karmyttermått för lyftskjutdörr (.pdf) 

För mer information kontakta Arkitektsupport.

Glass

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.


Glastjocklek 20-51 mm


Illustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

U-verdi heve-/skyvedør

Formel for beregning av skyvedørens totale U-verdi med hensyn til glass, profilandel og linjærfaktor for randsoneeffekt.

Uskyvedør = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

Beregningene baseres på forskrifter og allmenne råd i BBR 2008 Kap:9.

 

Skyvedørsparti U-verdi glass Ug W/m2K (midtpunkt) 

Isolerglass med varm kant
bredde x høyde mm 0,6 0,9 1,1
3000 x 2300 1,4 1,6 1,7
4000 x 2300 1,3 1,5 1,6
5000 x 2300 1,2 1,4 1,6

Innfestingsprinsipper

Innfesting av skyvedøren skal gjøres i en stabil og tilpasset veggkonstruksjon. Valg av monteringsprinsipp avgjøres av veggtypen. Antall innfestingspunkter og plassering kommer an på heve-/skyvedørens størrelse.

Exempel:

Karminnfesting
med vrianker innover
Karminnfesting
med vrianker utover

Product overview

Heve-/Skyvedør 2160 er bygget opp av isolerte aluminiumprofiler med karmdybde 160 mm og dørbladdybde 70 mm. Isoleringen består av 40 mm brede glassfiberarmerte polyamidlister. Døren har heve-skyvebeslag for brukervennlig håndtering. Dørbladet skyves lett til siden i åpen posisjon og tetter rundt hele da dørbladet synker ned noen millimeter i stengt posisjon.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk