Sapa Skyvedør Artline

Elegant og eksklusiv designSapa Skyvedør ARTLINE har et elegant, minimalistisk og eksklusivt design. Skyvedøren er bygget opp av isolerte aluminiumprofiler og er utformet for optimale glassflater og åpenhet arktitektonisk. Terskelen er senket ned i gulvet og karmen er bygget inn i inntilliggende vegger for å gi et rammefritt inntrykk.


Skyvedør Artline Ytelser

  • Utførelse. Skyvedør med et eller to skyvbare dørblad.
  • Mål dørblad. Maks høyde 2,8 m. Maks bredde 3,2 m.
  • Dørbladvekt. Maks 250 kg.
  • Glassfals. For 2- eller 3-lags glass.

Oppriss & Detaljer

A2195-1001 1234567
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A2195-1002 1234567
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A2195-1003 1234678
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A2195-1004 1234679
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene

Tegningstekster

Beskrivelsestekstene skal hjelpe den som foreskriver i å spesifisere hvilke(t) system(er), beslag, glass, overflatebehandling og funksjonskrav som er påkrevd. Dette danner underlaget for produsenten i prissetting og eventuell senere fremstilling av det ferdige produktet.

Last ned teksten som .dwg
Last ned teksten som .pdf

Fri åpning

Skyvedøren er utformet for optimale glassflater og åpenhet arkitektonisk.

Et skyvbart dørblad

Artline fri öppning

F.O. = Fri åpning
K.Y.M = Karmyttermål
Fri åpning = KYM/ 2 - 136 mm
KYM =Fri åpning x 2 + 272

To skyvbare dørblad

Artline fri öppning

F.O. = Fri åpning
K.Y.M = Karmyttermål
Fri åpning = KYM/ 2 - 144 mm
KYM =Fri åpning x 2 + 288

Beslagsfunksjon

Sapa Skyvedør ARTLINE kan utføres med et eller to skyvbare dørblad.
Hvert skyvbare dørblad har espagnolett med to låsepunkter. Håndtak i aluminium på innsiden.

Et skyvbart dørblad

Artline beslagsfunktioner
 

Det skyvbare dørbladet
plasseres alltid ytterst
   

To skyvbare dørblad

Artline beslagsfunktioner

     

Skyvedørens plassering i vegg

En forutsetning for at konstruksjonen skal klare kravene for energieffektivitet og komfort er at skyvedøren plasseres i veggens varme del. Dette innebærer en plassering så langt inn i veggen som mulig, noe som gir mange fordeler.

Det gir gode forutsetninger for god innfesting og en velfungerende tetting. Risiko for kondens reduseres gjennom en høyere overflatetemperatur. Sammenføyningen mellom karmprofil og vegg skal utføres som tostegstetting. Dette innebærer en ytre regnkappe med en luftekanal bak, isolering med mineralull og en innvendig fuge som diffusjonstetting.

Dimensjonering

Karmyttermål for skyvedør (.pdf) 

For mer informasjon kontakt Markedssupport.

Glass

Glassflater som er ubeskyttet og plassert slik at personer kan komme i kontakt med dem skal utformes slik at risikoen for personskader begrenses. Glassflatene skal dimensjoneres for dynamisk påvirkning av en person. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Illustrasjonen viser de ulike funksjonsmål som er etablert i vindusbransjen og iht. MTK. Pakningene er i EPDM-gummi og finnes i flere utførelser.

2-lags isolerglass


Glasstykkelse 28-30 mm
Glastjocklek Artline

3-lags isolerglass


Glasstykkelse 40-42 mm
Glastjocklek Artline

U-verdi skyvedør

Formel for beregning av skyvedørens totale U-verdi med hensyn til glass, profilandel og linjærfaktor for randsoneeffekt.

Uskyvedør = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

Beregningene baseres på forskrifter og allmenne råd i BBR 2008 Kap:9.

U-verdi 2-lags glass

Skyvedørsparti Karmløsning
U-verdi glass Ug W/m2K (midtpunkt)

Isolerglass med varm kant
bredde x høyde mm   1,10 - -
4500 x 2500 Innebygget 1,35 - -
4500 x 2500 Ikke innebygget 1,44 - -

U-verdi 3-lags glass

Skyvedørsparti Karmløsning
U-verdi glass Ug W/m2K (midtpunkt)

Isolerglass med varm kant
bredde x høyde mm   0,70 - -
4500 x 2500 Innebygget 0,85 - -
4500 x 2500 Ikke innebygget 0,95 - -

Innfestingsprinsipper

Skyvedøren skal festes i en stabil og tilpasset veggkonstruksjon. Valg av monteringsprinsipp avgjøres av veggtypen. Antall innfestingspunkter og plassering kommer an på skyvedørens størrelse.

Eksempel:

Inbyggd i karm Ej inbyggd i karm
Innebygget i karm
Ikke innebygget i karm

Profilsnitt

Artline profilsnitt

Artline bilder

Product overviewSapa Skyvedør ARTLINE har et elegant, minimalistisk og eksklusivt design. Skyvedøren er bygget opp av isolerte aluminiumprofiler og er utformet for optimale glassflater og åpenhet arktitektonisk. Terskelen er senket ned i gulvet og karmen er bygget inn i inntilliggende vegger for å gi et rammefritt inntrykk.


SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk