Sapa Glassparti 3074 - Isolert

Isolerte glasspartier og faste vinduer

3074 Glassparti består av isolerte aluminiumprofiler med 74–138 mm dybde. Glassingen skjer fra innsiden med glassingslister. De utvendige og innvendige pakningene har rette kanter for optimal klar åpning. 3074 fås også med ekstra høy isoleringsevne og heter da 3074 TX.

Profilene er utformet for å gi stabilitet mot dimensjonerte laster og sammenfuges med skjulte overganger. U-verdien for fasader skal angis for hele fasaden. 

Glassparti 3074 Ytelser

  • Velisolerte profiler.
  • Rammeprofiler: 74-138 mm profildybde og 52-224 mm profilbredde.
  • Åpningsbart vindu kan enkelt integreres.
  • Dører: Slag- og skyvedører kan enkelt integreres.
  • Innbruddshemmning. Kan fås i innbruddshemmende klasse RC2 alt. RC3 i henhold till EN 1627

Elevations & Details

A3074-1001 11011122212223243566
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A3074-1002 11234142447
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A3074-1003 11112236
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene

Tegningstekster

Beskrivelsestekstene skal hjelpe den som foreskriver i å spesifisere hvilke(t) system(er), beslag, glass, overflatebehandling og funksjonskrav som er påkrevd. Dette danner underlaget for produsenten i prissetting og eventuell senere fremstilling av det ferdige produktet.

Last ned teksten som .dwg
Last ned teksten som .pdf

U-verdi glassfasade

Formel för beräkning av fasadens totala U-värde med hänsysn till glas, profilandel och linjärfaktor för randzonseffekt.

Ufasad = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

På länkarna nedan presenteras tabeller med fasadens totala U-värde för olika glas och distanslister. Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9.

U-fasad med 2-glas och distanslist av alu.

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist av aluminium
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
10 %
1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8
15 %
1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9
20 %
1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-fasad med 2-glas och distanslist varm kant

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist varm kant
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
10 %
1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7
15 %
1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8
20 %
1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-fasad med 2-glas och distanslist varm kant, TX

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist varm kant i 3074 TX
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
10 %
1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7
15 %
1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
20 %
1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-fasad med 3-glas och distanslist av alu.

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist av aluminium
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
10 %
0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
15 %
1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
20 %
1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-fasad med 3-glas och distanslist varm kant

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist varm kant
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
10 %
0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
15 %
0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4
20 %
0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-fasad med 3-glas och distanslist varm kant, TX

Profilandel
U-värde glas Ug W/m2K (mittpunkt)

Distanslist varm kant i 3074 TX
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
10 %
0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
15 %
0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2
20 %
0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3
För mer information kontakta Arkitektsupport


U-verdi fyllinger

På länkarna nedan presenteras tabeller med mittpunkts U-värde för olika fyllningar. Beräkningarna baseras på de föreskrifter och allmänna råd som ges i BBR 2008 Kap:9.

Sapa Vaku Paneel

         
U-värde fyllning Up W/m2K (mittpunkt)

Vakupaneel
Distanslist
16
18
24
28
Paneltjocklek
mm
20-28 20-28 31-38 31-38
U-värde fyllning
i W/m2K
0,29 0,28 0,18 0,16
För mer information kontakta Arkitektsupport


Ytskikt:   Glas, aluminiumplåt, stålplåt är standard
Färger:   På glas och plåt enligt RAL, NCS eller
DB (Akso Nobel)
Storlekar:   Min. 350x350 mm, Max 2400x4500 mm
Ljudreduktion:   Kombination glas och 3 mm stålplåt Rw 42 dB
Brand:   Vaku Paneelen klassas som obrännbart
Glass

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Funktionsmått

Glastjocklek 20-54 mmIllustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Asymmetriskt placerat glas

Glastjocklek 20-54 mm


  2-glas isolerruta

  3-glas isolerruta

Symmetriskt placerat glas

Glastjocklek 20-30 mm

 

Dimensjonering

Överslagsmässig beräkning av fasadprofiler
Se tabeller nedan i pdf-format.

Stomprofiler på 2 stöd
Pilasterprofiler på 2 stöd
Dimensionering med avseende på glasvikt

För mer information kontakta Arkitektsupport.

Åpningsbare enheter

Fasadsystemet kan enkelt kompletteras med öppningsbara inåtgående fönster samt dörrar 2074.

Fönstret integreras i spröjsprofilerna. Beslag för undersidohängt samt under-, över- eller sidohängt ingåtgående fönster.

Dörrsystem 2074 finns för inåt- respektive utåtgående samt enkel- och dubbeldörrar.

Fönster 1074


- Profildjup 74 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Sido-, under- eller överhängt
- Undersidohängt
- Fals för 2-och 3-glas

Dörrar 2074


- Profildjup 74 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Inåt- eller utåtgående
- Enkel- eller pardörrar
- Fals för 2-och 3-glas

Innfestingsprinsipper

Infästning av glasparti ska ske i en stabil och anpassad väggkonstruktion. Val av montageprincip avgörs av väggtyp. Antal infästningspunkter och placering beror på partiets storlek.

Karminfästning
med vridankarjärn
Karminfästning
med justerbar karmhylsa
Karminfästning
med bult och svetsplatta

 

Product overview

3074 Glassparti består av isolerte aluminiumprofiler med 74–138 mm dybde. Glassingen skjer fra innsiden med glassingslister. De utvendige og innvendige pakningene har rette kanter for optimal klar åpning. 3074 fås også med ekstra høy isoleringsevne og heter da 3074 TX.

Profilene er utformet for å gi stabilitet mot dimensjonerte laster og sammenfuges med skjulte overganger. U-verdien for fasader skal angis for hele fasaden. 

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk