E 30

 

Glassede dør- og veggpartier med ramme av isolerte aluminiumprofiler med 74 og 106 mm profildybde. Brannkonstruksjonene skal utføres med brannglass eller fyllinger som er godkjent for byggesystemet.

Dørene kan klassifiseres for røyktetthet i klasse Sa.

Dører kan utføres med dørbladsprofiler for alle låstyper og med dørbladsstørrelser opptil 1306 x 2 240 mm. For dobbeltdører er maks bredde på utvendig dørblad 2100 mm.

Terskler finnes i forskjellige utførelser, men dørene kan monteres uten terskel med 10 mm sprekk i underkant.

Glassede veggpartier kan utføres uten lengdebegrensninger og i høyder på opptil 3000 mm.

Rammeprofilene finnes i bredder fra 105 mm opptil 240 mm. For vertikal fuging finnes det også rammeprofiler i utførelse som for delingsprofiler.


Enkeltglass

Glassede dør- og veggpartier med ramme av uisolerte aluminiumprofiler med 60 mm profildybde på dørbladprofilen. Brannkonstruksjonene skal utføres med brannglass eller fyllinger som er godkjent for byggesystemet.

Dører kan utføres med dørbladprofiler for alle låstyper og med dørbladstørrelser opptil 1295 x 2140 mm. For dobbeltdører er maks bredde på utvendig dørblad 2100 mm.

Terskler finnes i forskjellige utførelser, men dørene kan monteres uten terskel med 10 mm sprekk i underkant. Anslagstetningen på hengselsiden finnes også i utførelse som klemfri bakkant.

Glassede veggpartier kan utføres i lengder på opptil 10 000 mm og høyder opptil 3 000 mm.
Vertikal rammeprofil med en total bredde på 96 mm. For vertikal fuging finnes det også rammeprofiler i utførelse som for delingsprofiler. Horisontale sprosseprofiler med 50 mm profildybde, likt som for Sapa Glassparti 3050.

 


Enkeltglass

Glassede dører med ramme av uisolerte aluminiumprofiler med 60 mm profildybde. Brannkonstruksjonene skal utføres med brannglass eller fyllinger som er godkjent for byggesystemet.

Dørene utføres med dørbladprofiler for smalprofillås og med maks dørbladstørrelse 1285 x 2240 mm. For dobbeltdører er maks bredde på utvendig dørblad 2100 mm.

Terskler finnes i forskjellige utførelser, men dørene kan monteres uten terskel med 10 mm sprekk i underkant. Dørene kan utformes med klemfri bakkant.

I utførelse med horisontale sprosser oppfylles kravene til skiller i brannklasse E30, EI15 og A30. Sammen med en beskyttelsesavstand på 1,0 m klarer dør med sprosser også brannklasse EI30.
I utførelse uten sprosser klarer døren brannskille i klasse EI30.


Enkeltglass

Glassede dør- og veggpartier med ramme av uisolerte aluminiumprofiler med 50 mm profildybde. Brannkonstruksjonene skal utføres med brannglass eller fyllinger som er godkjent for byggesystemet.

Dører kan utføres med dørbladprofiler for alle låstyper og med dørbladstørrelser opptil 1285 x 2140 mm. For dobbeltdører er maks bredde på utvendig dørblad 2100 mm.

Terskler finnes i forskjellige utførelser, men dørene kan monteres uten terskel med 10 mm sprekk i underkant.

Glassede veggpartier kan utføres i lengder på opptil 10 000 mm og høyder opptil 2200 mm.

Rammeprofilene finnes i bredder fra 74 mm opptil 172 mm. For vertikal fuging finnes det også rammeprofiler i utførelse som for delingsprofiler.Sapa Glassparti 3050 SGG Contraflam Structure Brannparti med vertikale glass-skjøter er et helglass-system for brannpartier. De vertikale skjøtene mellom glassene er utført uten vertikale profiler etter glassleverandørens anvisninger. Konstruksjonen er kun egnet til innendørs bruk og med maks høyde 3100 mm. Maks bredde uten delingsprofil er 6600 mm.  Kan kombineres med Sapa Dør 2050 alt. Sapa Dør 2060 i tilsvarende brannklasse.

Sapa Glassparti 3050 med SGG Contraflam Structure er kun godkjent for innfesting i tung bygningskropp.Innglassede fasader med innvendige rammeprofiler av aluminium med 50 mm profilbredde. Profildybden velges med hensyn til spennvidde og vindlast. På utsiden skrus glassholdere fast i rammeprofiler og utstyres med dekorprofiler.

Brannkonstruksjonene skal utføres med brannglass eller fyllinger som er godkjent for byggesystemet. Konstruksjonens utforming varierer, avhengig av om brannen angriper fra innside, utside eller uavhengig av side. Ved brann fra innsiden og fra uavhengig side utføres fasaden som utfagningsvegg mellom bjelkelagene, og ved brann fra utsiden kan fasaden også utføres som utenpåliggende vegg.
Fasadene kan utføres uten lengdebegrensninger ved maks høyde 3000 mm. Ved utenpåliggende vegg gjelder 3000 mm for maks avstand mellom innfestingene.

 

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk