Storbyen Kjøpesenter

Storbyen Kjøpesenter

Arkitektens beskrivning
Sagahuset åpnet i 1969 og var med sine 5000 kvadratmeter Norges den gang største og mest moderne kjøpesenter. Storbyen Kjøpesenter ligger i byggets sokkel henvendt mot Sarpsborg torg, som igjen er endepunkt for gågata St. Marie gate. Torget fikk nylig en betydelig oppgradering, og fremstår nå som et åpent og tidsriktig byrom. Sagahuset, slik det fremsto før ombyggingen, stod i sterk kontrast til dette.

Prosjektet omfatter en innvendig ombygging og en modernisering av fasadene ved byggets handelsdel. Nye glassfasader er lagt utenpå eksisterende konstruksjoner, og bidrar til at handelssenteret får et tidsriktig estetisk uttrykk, samtidig som den opprinnelige arkitekturen ivaretas. For å videreføre Sagahuset som et av Sarpsborgs viktigste handelshus ble fasaden oppgradert med et mål om at bygget skulle fremstå som en attraktiv handelsdestinasjon i tilknytning til torget og enden av gågaten.

Den opprinnelige bebyggelsen er et eksempel på tidstypisk arkitektur fra en epoke dominert av funksjonalisme og brutalisme, med et estetisk uttrykk preget av konstruktiv logikk, ærlighet i bruken av ubehandlede materialer og en monolittisk tyngde. Ved å legge ny fasade utenpå eksisterende konstruksjon, videreføres den opprinnelige arkitekturen ved at den blir synlig gjennom glassfasaden, og som en del av innemiljøet.

Bebyggelsens opprinnelige skivekonstruksjon, med inntrukkede fasader, gjorde at sokkelen fremsto som markant horisontaldelt. Det nye torgets størrelse førte til at arealer og inngangspartier under utkragingene fremsto
som trange og lite inviterende. Ved å kle sokkelen i en ny glassfasade som spenner over to plan fremstår nå Storbyen som bedre dimensjonert med tanke på torgets skala, og den nye fasaden fungerer i større grad som et bindeledd mellom innemiljøet og torget. Avhengig av solvinkel og tid på døgnet endres glassets karakter og gjør fasaden levende. I skarpt lys vil Storbyen fremstå som en svart krystall, men på kveldstid vil arealene bak glasset oppleves som del av torget, og de opprinnelige detaljene vil eksponeres. Senterets hovedinngang defineres som et inntrukket element over to plan. Adkomsten til parkeringskjelleren under torget utformes som en frittstående boks som bidrar til innramming av hovedinngangen og skaper en naturlig møteplass foran senteret. Inngangen til hotellet er utformet i samme formspråk som senterinngangen i fasade nord, men med åpning kun over ett plan. Dette skaper en visuell sammenheng i fasadene med en hierarkisk differensiering mellom funksjoner.

Det er brukt Structural Glazing i et enkelt system uten synlige profiler for å skape kontrast mot eksisterende bebyggelse. Fasadens plan én fremstår i all hovedsak som en gjennomgående glassfasade, og plan to fremstår som en kombinasjon av glass og foliering med supergrafikk/perforering. I noen tilfeller er grafikk også introdusert i glassfeltene på gateplan som dekorative elementer. Folieringen med abstrakte motiver skaper dybde i det tynne sjiktet mellom ute og inne, og gir fasaden et mykere preg i situasjoner der glasset speiler omgivelsene. Intensjonen er at fasaden skal fremstå som lys, lett og inviterende, i et visuelt enkelt og tidløst system som bidrar til å fremheve den opprinnelige arkitekturen.

AMB arkiteker AS

Objekt: Köpcenter
Ort: Sarpsborg, Norge. Byggår: 2014-2015
Byggherre: Sektor Gruppen AS
Arkitekt: AMB arkitekter AS
Tillverkare: GlassTeam AS

Fasader: Sapa Fasad 4150 SSG.
Dörrar: Sapa Dörr 2074.
Ytbehandling, kulör: Pulverlackering, RAL 9011

Foto: Erik Wik

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk