Bergen University College, Bergen

Arkitektens beskrivning
Høgskolen i Bergen er et samlokaliseringsprosjekt der avdeling for helse og sosialfag, lærerutdanning og ingeniør- og økonomifag samles på ny campus på Kronstad. Arkitekturkonseptet Kobling var vinnerprosjektet i en plan- og designkonkurranse utlyst av Statsbygg i 2003. Det nye høgskolebygget kobler fortid og fremtid, by og nabolag, og kobler tre skoler til én. Høgskoleprosjektet er et byutviklingsprosjekt som utvider Bergen sentrum mot sør. Nybygget slynger seg rundt og mellom fire gamle teglhaller som opprinnelig var verkstedhaller for NSB. De to nederste etasjene består av åtte nye teglbygg i tillegg til de fire gamle. Over teglvolumene ligger det en metallkledd bygning i to etasjer som reiser seg opp til et syv etasjers høyhus med metallkledning mot Kronstadplassen. De perforerte aluminiumsplatene er kunstnerisk bearbeidet av tekstilkunstner Anne Gry Løland. Ved utformingen av fasadene er det vektlagt detaljer som skal tåle vestlandsklima. Materialer og formater er valgt for å nedskalere de store volumene, og for å imøtekomme den fine skalaen i eksisterende bygg og i nabolaget.

Studenthus, kantine, bibliotek og idrettsbygg er plassert i de gamle verkstedhallene. I de nye teglvolumene ligger fellesareal med auditorier og undervisningsrom. I innglasset areal mellom undervisningsrom ligger studentarbeidsplasser, grupperom og møteplasser. Med glassvegger på fire sider ligger også tre hager som gir lys og luft og fine pausearealer. Spesialrom og kontor ligger i etasjene over. Høgskolen i Bergen har i dag 7000 studenter og 750 ansatte, nybygget er på 51 000 m2 .

HLM arkitektur AS i samarbeid med Cubo Arkitekter AS

HØGSKOLEN I BERGEN

Object and location: Bergen University College
Building year: 2011-2014
Architect: HLM arkitektur AS in association with Cubo Arkitekter AS
Fabricator: Bue Aluminium AS
Installation: Bue Aluminium AS
Contractor: Skanska Norge AS/Leigland Bygg AS
Proprietor: Statsbygg

Facades: Sapa 4150
Doors: Sapa 2074
Windows: Sapa 1074
Colour: Sable Noir 100

Photography: Hans Bonnevier 

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk