Oppsummering fra Nordbyggmessen

Bladet Svensk Mässinfo publiserte en artikkel om Sapa Building Systems satsing på Nordbygg i sin maiutgave. Du kan lese hele artikkelen på side 14-15 i bladet, klikk her.