Sapa Building Systems AB nå landsbasert organisasjon

Hittil har vi operert med to separate varemerkeorganisasjoner med parallelle funksjoner. Med målsettingen om å bli enda mer lokalt forankret, ytterligere å heve servicenivået og optimalisere våre ressurser blir organisasjonen nå i stedet landsbasert. Dette innebærer at hvert land får en leder som er ansvarlig for begge varemerkene samt landets lokale team. Samtidig konsentrerer og forsterker vi enkelte sentrale funksjoner, men opprettholder dedikerte salgsorganisasjoner for hvert varemerke. Ved å konsentrere våre aktiviteter på lokalt nivå, skaper vi en mer kundeorientert dynamikk og fleksibilitet, med sikte på å styrke konkurranseevnen til våre kunder. Vi vil understreke at både WICONA og Sapa Building System fortsatt vil handle og markedsføres som separate varemerker på markedet.

Som et resultat av dette er Øystein Havik, tidligere salgssjef for Sapa Building System i Norge, nå landssjef for Sapa Building Systems på det norske markedet.