Nyhet: Sapa Thermo 86

Hvorfor måtte velge mellom energiytelser og brannsikkerhet? Med vårt nye byggsystem i aluminium Thermo 86 for dører og glasspartier kan vi kombinere lav U-verdi med brannvern og røykgasstetthet klasse EI30 Sa, Sm. Vår unike patentsøkte konstruksjon er mekanisk sterk og stabil for å oppnå best mulig holdbarhet. Det gir svært god lyddemping, en slankere design og muligheten for store dimensjoner opp til 4,6 m i høyden!

Sapa Thermo 86 BRANN med røykgasstetthet. Vår patentsøkte brannløsning er et nyskapende og radikalt forenklet konsept basert på SX-utførelsen og gir dermed samme utseende. En funksjon er at våre spesialutviklede isolerstaver for SX-versjonen brukes både til brannisolering og termisk isolering. Med minimale kompletteringer håndterer vårt dørsystem 2086 brannvernklasse EI 30 med røykgasstetthet Sa, Sm. Branndørene kan utføres som enkel- eller pardør med side- og overlys med maks anbefalte dørbladstørrelse 1350 x 2928 mm og integrert i vinduspartier 3086 EI 30 opp til 4620 mm i høyde.

Et nytt fleksibelt byggsystem utviklet for vårt tøffe klima og markedskrav!

Sapa Thermo 86 Brand dörrar, partier