En ny generasjon byggsystem THERMO 86

Sapa Building System lanserte i 2014 en ny generasjon høyisolerte byggsystemer i aluminium for vinduer, dører og partier med utmerket ytelse: Sapa Thermo 86. Systemet er 86 mm dypt og er meget godt isolert, derav navnet. Systemet har også gode klimaytelser samt lydisolering.

Systemet er utviklet i Sverige og er tilpasset det barske nordiske klimaet og markedskrav. Våre dører i Thermo 86-serien er utviklet med et tydelig fokus på ytelser.

Sapa Dør 2086 er et trygt og pålitelig dørsystem egnet for offentlige miljøer med krav til god isolering og høy holdbarhet. Systemet er basert på en sterk og stabil konstruksjon med 86 mm dype profiler. I standardutførelse er disse isolert med 42 mm glassfiberarmerte polyamidlister. Dørene kan utformes som enkel- eller pardører opp til 3000 mm i høyden, med mange terskel-alternativer. Dørbladprofiler finnes for smal- og modullås med klemfri bakkant. Fals for glass og fyllinger 22-56 (64) mm.

Sapa Dør 2086 SX ved høye krav til U-verdi. Standarddøren kan oppgraderes til SX-versjon ved å komplettere med spesialutviklete isolerstaver Sapa Thermo N9 for optimal energiytelse. Med glass med Ug = 0,5 W / m2K klarer døren lave Ud = 0,88 W / m2K.

Velg klimaytelse: Plus eller Extreme. Både standardversjonen og SX-versjonen finnes med forbedret tetthet og klimaytelse Plus eller Extreme. Plus-versjonen oppnår klasse 2 i lufttetthet* og klasse 4A i regntetthet*. Extreme-versjonen har den beste klimaytelsen og oppnår klasse 4 i lufttetthet, og 9A i regntetthet. Den har trepunktlås og kan utformes som enkeldør. Plus og Extreme er tilgjengelig med maksimal dørbladhøyde på 2500 mm, med tre terskelalternativer for Plus og to for Extreme. Med lydreduserende glass gir disse dørene en RW-verdi på maks 44 dB.
* Lufttetthet i henhold til EN 12207, regntetthet i henhold til EN 12208.

Vindu 1086 / Glassparti 3086. Dette er for tiden vårt beste vindu. Det oppnår de høyeste klassifiseringene for luft- og regntetthet, med meget lav U-verdi ned til 0,88 W / m2K i åpningsvinduer** og 0,74 W / m2K som fast vindu / glassparti**. Våre aluminiumvinduer har svært god holdbarhet, behøver lite vedlikehold og har lang levetid. Vinduene i Thermo 86-systemet kan utføres som fast, innadslående eller vippe-/dreiehengslet. Finnes også med skjulte hengsler for de designbevisste eller når små dimensjoner etterspørres. Thermo 86-vinduer har god lydreduksjonsevne, opp til 46 dB i fast utførelse og opp til 45dB som innadslående vindu.
** Med glass Ug = 0,5 W / m2K.

Sapa Thermo 86 isolerade dörrar, fönster, glaspartier