Gulv for høyere tetthet

Tette gulvprofiler er spesielt egnet til å dekke over basseng eller kanaler, feks på vannverk der aerosolskapende teknikk brukes.

Den tettende gulvprofilen forhindrer sammen med en undertrykkskapende prosessventilasjon aerosoler som inneholder bakterier og andre mikroorganismer i å spre seg i lokalene. Samtidig underletter det muligheten til å gjenvinne og omvandle gassene til feks varme for oppvarming. Da systemets lekkasje er kjent underletter det dimensjoneringen av prosessventilasjonen slik at ønsket undertrykk beholdes på undersiden av dekket. Ved behov kan man lett åpne dekket hvor som helst.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk