Brudekke

Sapa Brudekkesystem har en lav egenvekt, 42 kg/m2 for System 50 og 60 kg/m2 for system 100. Systemene er enkle å montere, hvilket gir korte bygge- og  avstengnings-tider.

Tre ulike metoder kan brukes for montering av Sapa Brudekkesystem:

• Montering på stedet

• Prefabrikerte seksjoner

• Prefabrikert bro

Kontakt oss gjerne for info og håndbok, eller se på våre referenser (pdf).

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk