SFT 250/60

Bredde: 250 mm
Høyde: 60 mm
Lengde: 6500 mm
Vekt: 3,6 kg/m

Materiale: 6060F22-T6

R = Tverrillet
lx: 61,70 x 104 mm4
Wx: 15,72  x 103 mm3
Max trinnbredde: 2,00 m*
Lagerføres

RH = Rillet og hullet
lx: 52,44 x 104 mm4
Wx: 14,21 x 103 mm3
Max trinnbredde: 1,915 m*
Lagerføres

Hulldimensjon 10x30 mm med  cc-avstand 20 mm. 
Profilens skruespor er tilpasset rustfri M8-skrue.

* =  offentlig miljø bør max trinnbredde minskes med 25%.