Trapper

Komplett system trappeprofiler i aluminium til bruk der det er krav på lav vekt, antiskli, gode belastningsegenskaper og korrosjonsbestandighet. Trapper og reposer kan kombineres med Sapa industrirekkverk i aluminium. 

Sapa Gulvsystem er behjelpelig med levering av ferdigmonterte trapper og reposer med eller uten rekkverk.

Samtlige trappetrinnprofiler kan leveres hullet og med tverrgående riller, med unntak av SFT 110/26 som bare er rillet på langs. Som trappetrinn kan også gulvprofilen SFG 250/40 og SFG 250/60 brukes.