Lock

Sapa Gulvsystem sine lokk brukes for å dekke åpninger som ikke brukes frekvent eller blir for tunge å åpne med håndkraft. Lokkene kan produseres for å tåle tung trafikk eller til store åpninger ved for eksempel maskinløft gjennom bjelkelaget. Ved åpning brukes med fordel travers eller kran.

Alle lokk produseres på bestilling der kundens krav står i sentrum når det gjelder størrelse og utseende. Alle lokk leveres med innfellte løftekroker som standard. Lokkene kan utrustes med lydisolering ved behov.

Product overview

Sapa Gulvsystem sine lokk brukes for å dekke åpninger som ikke brukes frekvent eller blir for tunge å åpne med håndkraft. Lokkene kan produseres for å tåle tung trafikk eller til store åpninger ved for eksempel maskinløft gjennom bjelkelaget. Ved åpning brukes med fordel travers eller kran.

Alle lokk produseres på bestilling der kundens krav står i sentrum når det gjelder størrelse og utseende. Alle lokk leveres med innfellte løftekroker som standard. Lokkene kan utrustes med lydisolering ved behov.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk