Luker

Produseres av standard gulvprofiler som sveises sammen og der spennvidde og belastning avgjør hvilken profil som skal anvendes. Avhengig av dimensjon monteres det hengsler og håndtak for å åpne, alternativt løftekroker.

Luken utformes som selvbærende enhet eller som en enkel luke for enkelt uttak.