Røravslutninger

Plastendeplugg 35

   

Plastendeplugg 45

   

Endeavslutning 35 C
Dreid

   

Endeavslutning 45 C
Dreid

   

Endeavslutning 35/45 B
Komplett sats

Inneholder:
2 st rørbøyer
1 st konisk overgang
2 st skjøtehylse
8 st popnagler